Struktūra ir kontaktaiVadovybė

Lidija Kašubienė

Direktorė
+37052514389 l.kasubiene@cpva.lt

Rasa Suraučienė

Direktoriaus pavaduotoja
+37052499225 r.surauciene@cpva.lt

Jūratė Lepardinienė

Direktoriaus pavaduotoja
+37052191339 j.lepardiniene@cpva.lt

Lina Čepokienė

Direktoriaus pavaduotoja
+37052514388 l.cepokiene@cpva.lt

Giedrė Kvietinskaitė

Referentė
+37052514408 g.kvietinskaite@cpva.lt

Kokybės užtikrinimo skyrius

Edmundas Bogavičius

Skyriaus viršininkas
+37052499239 e.bogavicius@cpva.lt

Gintaras Mickus

Vyresnysis teisininkas
+37052191345 g.mickus@cpva.lt

Daina Sirvydienė

Vyresnioji kokybės vadybos specialistė
+37052431620 d.sirvydiene@cpva.lt

Aistė Jurkuvienė

Vyresnioji kokybės vadybos specialistė
+37052748726 a.jurkuviene@cpva.lt

Laima Urbonienė

Kokybės vadybos specialistė
+37052313955 l.urboniene@cpva.lt

Jurgita Kuklierienė

Ekspertė
+37052748730 j.kuklieriene@cpva.lt

Finansų valdymo ir apskaitos skyrius

Jūratė Bandžienė

Skyriaus viršininkė
+37052514409 j.bandziene@cpva.lt

Vaiva Daugilytė

Vyresnioji finansininkė
+37052431625 v.daugilyte@cpva.lt

Rimutė Jurcevičienė

Vyresnioji finansininkė
+37052514396 r.jurceviciene@cpva.lt

Daiva Skeirytė

Vyresnioji finansininkė
+37052431619 d.skeiryte@cpva.lt

Agnė Miliauskienė

Vyresnioji ekonomistė
+37052651806 a.miliauskiene@cpva.lt

Arijus Šlepikas

Ekonomistas analitikas
+37052191354 a.slepikas@cpva.lt

Aida Savičiūnienė

Projektų vadovė
+37052191425 a.saviciuniene@cpva.lt

Simona Trakytė

Projektų vadovė
+37052553383 s.trakyte@cpva.lt

Rūta Čiapaitė

Finansininkė
+37052499261 r.ciapaite@cpva.lt

Asta Vilenčikienė

Finansininkė
+37052191599 a.vilencikiene@cpva.lt

Jurgita Repšienė

Finansininkė
+37052748750 j.repsiene@cpva.lt

Bendrųjų reikalų skyrius

Irena Meškauskienė

Skyriaus viršininkė
+37052639762 i.meskauskiene@cpva.lt

Diana Šimoliūnienė

Viešųjų pirkimų specialistė
+37052107478 d.simoliuniene@cpva.lt

Juozas Sabas

Vyresnysis turto valdymo administratorius
+37052514393 j.sabas@cpva.lt

Vytautas Tamašauskas

Vyresnysis turto valdymo administratorius
+37052514398 v.tamasauskas@cpva.lt

Sigita Legiers

Vyresnioji dokumentų valdymo administratorė
+37052514400 s.legiers@cpva.lt

Kristina Kolesnikova

Dokumentų valdymo administratorė
+37052639754 k.kolesnikova@cpva.lt

Ingrida Judinienė

Dokumentų valdymo administratorė
+37052122398 i.judiniene@cpva.lt

Audra Klimantavičiūtė

Dokumentų valdymo administratorė
+37052748725 a.klimantaviciute@cpva.lt

Dovilė Dausinaitė

Vyresnioji teisininkė
+37052748722 d.dausinaite@cpva.lt

Justas Šakočius

Teisininkas
+37052748751 j.sakocius@cpva.lt

Laura Labanauskaitė

Turto valdymo administratorė
+37052503725 L.Labanauskaite@cpva.lt

Personalo skyrius

Jurgita Bogdan

Skyriaus viršininkė
+37052107472 J.Bogdan@cpva.lt

Jūratė Gurkšnienė

Personalo vadybininkė
+37052514407 j.gurksniene@cpva.lt

Rūta Jakubonytė

Personalo vadybininkė
+37052191427 R.Jakubonyte@cpva.lt

Renata Radavičienė

Personalo vadybininkė
+37052503726 r.radaviciene@cpva.lt

Lina Mockaitė

Ekspertė
+37052553381 l.mockaite@cpva.lt

Komunikacijos skyrius

Eglė Kučinskaitė

Skyriaus viršininkė
+37052191577 e.kucinskaite@cpva.lt

Martynas Pocius

Komunikacijos specialistas
+37052431614 m.pocius@cpva.lt

Rosita Saukaitė

Komunikacijos specialistė
+37052191568 r.saukaite@cpva.lt

Aušra Zumarė

Komunikacijos specialistė
+37052191426 a.zumare@cpva.lt

Technologijų skyrius

Andžej Trachimovič

Skyriaus viršininkas
+37052191570 a.trachimovic@cpva.lt

Mindaugas Burba

Skyriaus viršininko pavaduotojas
+37052107474 m.burba@cpva.lt

Tomas Manstavičius

Vyresnysis programuotojas analitikas
+37052431616 t.manstavicius@cpva.lt

Dimitrian Kondrašov

Vyresnysis informacinių ir ryšių technologijų specialistas
+37052191421 d.kondrasov@cpva.lt

Nikolaj Žarkov

Informacinių ir ryšių technologijų specialistas
+37052107482 n.zarkov@cpva.lt

Vladas Krasilnikovas

Informacinių ir ryšių technologijų specialistas
+37052503722 v.krasilnikovas@cpva.lt

Artūras Babickas

Informacinių sistemų specialistas
+37052431633 a.babickas@cpva.lt

Marius Dubrickas

Informacininių sistemų specialistas
+37052748742 m.dubrickas@cpva.lt

Jonas Volbekas

Ekspertas
+37052503721 j.volbekas@cpva.lt

Vidaus audito tarnyba

Irma Šopienė

Tarnybos vadovė
+37052107485 i.sopiene@cpva.lt

Laima Liegutė

Vidaus auditorė
+37052191343 l.liegute@cpva.lt

Viešosios ir privačios partnerystės skyrius

Jekaterina Šarmavičienė

Skyriaus viršininkė
+37052191424 j.sarmaviciene@cpva.lt

Neringa Pažūsienė

Ekspertė
+37052514399 n.pazusiene@cpva.lt

Ilona Budvytienė

Ekspertė
+37052639759 i.budvytiene@cpva.lt

Viktoras Sirvydis

Ekspertas
+37052191573 v.sirvydis@cpva.lt

Eglė Šilkonė

Ekspertė
+37052191569 e.silkone@cpva.lt

Linas Jasiukevičius

Ekspertas
+37052191335 l.jasiukevicius@cpva.lt

Viktorija Valikonė

Ekspertė
+37052191582 V.Valikone@cpva.lt

Darija Rasachackienė

Ekspertė
+37052503732 d.rasachackiene@cpva.lt

Giedrius Ruseckas

Ekspertas
+37052503734 g.ruseckas@cpva.lt

Rūtenis Šukevičius

Ekspertas
+37052191566 r.sukevicius@cpva.lt

Ignalinos programos skyrius

Peter Harrison

Skyriaus viršininkas-programos koordinatorius
+37052122387 p.harrison@cpva.lt

Giedrius Paškevičius

Vyresnysis projektų vadovas
+37052122397 g.paskevicius@cpva.lt

Marija Bulkytė

Vyresnioji projektų vadovė
+37038660024 m.bulkyte@cpva.lt

Edgaras Šokurovas

Vyresnysis projektų vadovas
+37052499221 e.sokurovas@cpva.lt

Vida Vegienė

Vyresnioji kokybės specialistė
+37052553384 v.vegiene@cpva.lt

Aušra Vitkauskienė

Vyresnioji finansininkė
+37052191422 a.vitkauskiene@cpva.lt

Arilda Sipavičė

Vyresnioji teisininkė
+37052191588 A.Sipavice@cpva.lt

Vytautas Kropas

Projektų vadovas
+37052499243 v.kropas@cpva.lt

Saulius Tamošiūnas

Projektų vadovas
+37052499238 s.tamosiunas@cpva.lt

Audrius Giedraitis

Projektų vadovas
+37052499265 a.giedraitis@cpva.lt

Roman Andrejev

Projektų vadovas
+37052121079 r.andrejev@cpva.lt

Olga Kalvaitienė

Projektų vadovė
+37052748745 o.kalvaitiene@cpva.lt

Vladimir Šilenkov

Projektų vadovas
+37038660024 v.silenkov@cpva.lt

Viktorija Dmuchovskaja

Ekonomistė
+37052191337 v.dmuchovskaja@cpva.lt

Liudas Šmatavičius

Ekspertas (programuotojas dirbantis su Ignalinos programa)
+37052748743 l.smatavicius@cpva.lt

Elžbieta Rynkevičiūtė

Programos administratorė
+37052499251 e.rynkeviciute@cpva.lt

Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Deimantė Vaičiūnė

Skyriaus viršininkė
+37052499230 d.vaiciune@cpva.lt

Gintaras Makštutis

Vyresnysis projektų vadovas
+37052191331 g.makstutis@cpva.lt

Milda Jokšaitė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052107475 m.joksaite@cpva.lt

Žaneta Saržickienė

Projektų vadovė
+37052191564 z.sarzickiene@cpva.lt

Rūta Griguolienė

Vyresnioji finansininkė
+37052431622 r.griguoliene@cpva.lt

Jolanta Dudėnaitė

Finansininkė
+37052514379 j.dudenaite@cpva.lt

Struktūrinės paramos projektų I departamentas

Struktūrinės paramos projektų I departamentas

Inga Moisiejūtė

Struktūrinės paramos projektų I departamento direktorė
+37052514384 i.moisiejute@cpva.lt

Techninės paramos projektų skyrius

Neringa Dragūnaitė

Skyriaus viršininkė
+37052514402 n.dragunaite@cpva.lt

Agnė Galinauskė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052748720 a.galinauske@cpva.lt

Kristina Michalkevičienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052553386 k.michalkeviciene@cpva.lt

Dominyka Jakimavičienė

Projektų vadovė
+37052553382 d.jakimaviciene@cpva.lt

Diana Radzevičienė

Projektų vadovė
+37052499168 d.radzeviciene@cpva.lt

Justina Strylienė

Projektų vadovė
+37052431612 j.stryliene@cpva.lt

Auksė Kibišienė

Projektų vadovė
+37052553302 a.kibisiene@cpva.lt

Viktorija Leskauskienė

Projektų vadovė
+37052191593 v.leskauskiene@cpva.lt

Urbanistinės plėtros projektų skyrius

Vygandas Alekna

Skyriaus viršininkas
+37052514371 v.alekna@cpva.lt

Rūta Kizienė

Skyriaus viršininko pavaduotoja
+37052191571 r.kiziene@cpva.lt

Audrius Tamkus

Vyresnysis projektų vadovas
+37052639752 a.tamkus@cpva.lt

Tautvydas Umbražūnas

Vyresnysis projektų vadovas
+37052499250 t.umbrazunas@cpva.lt

Lina Klingienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052553387 l.klingiene@cpva.lt

Lina Matukienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052191359 l.matukiene@cpva.lt

Indrė Drungilienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052499260 i.drungiliene@cpva.lt

Svetlana Morozova

Vyresnioji projektų vadovė
+37052191592 s.morozova@cpva.lt

Eglė Menkevičienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052748758 e.menkeviciene@cpva.lt

Ričardas Petravičius

Vyresnysis projektų vadovas
+37052191581 r.petravicius@cpva.lt

Asta Gabijūnienė

Projektų vadovė
+37052191428 a.gabijuniene@cpva.lt

Mantas Barakauskas

Projektų vadovas
+37052514392 m.barakauskas@cpva.lt

Karolis Skeberdis

Projektų vadovas
+37052191578 k.skeberdis@cpva.lt

Jurgita Bartkevičienė

Projektų vadovė
+37052191591 j.bartkeviciene@cpva.lt

Živilė Naujokienė

Projektų vadovė
+37052191598 z.naujokiene@cpva.lt

Žaneta Gaigalienė

Projektų vadovė
+37052191597 z.gaigaliene@cpva.lt

Justina Meškonė

Projektų vadovė
+37052191358 j.meskone@cpva.lt

Arvydas Marcinkevičius

Projektų vadovas
+37052748729 a.marcinkevicius@cpva.lt

Darius Misiūnas

Projektų vadovas
+37052639751 d.misiunas@cpva.lt

Jurgita Ramanauskienė

Projektų vadovė
+37052748735 j.ramanauskiene@cpva.lt

Jūratė Važnevičiūtė

Projektų vadovė
+37052514386 j.vazneviciute@cpva.lt

Gytė Čeplinskaitė

Projektų vadovė
+37052191583 g.ceplinskaite@cpva.lt

Dovilė Brusokienė

Projektų vadovė
+37052191586 d.brusokiene@cpva.lt

Eugenija Babič

Projektų vadovė
+37052748746 E.Vasiljeva@cpva.lt

Eglė Stasiškienė

Projektų vadovė
+37052748746 e.stasiskiene@cpva.lt

Sveikatos projektų skyrius

Aurima Lasickienė

Skyriaus viršininkė
+37052553307 a.lasickiene@cpva.lt

Tomas Juška

Vyresnysis projektų vadovas
+37052514397 t.juska@cpva.lt

Alvyda Ažubalytė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052639748 a.azubalyte@cpva.lt

Virginija Levinskienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052431628 v.levinskiene@cpva.lt

Ieva Jociūtė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052431626 i.jociute@cpva.lt

Rita Matonienė

Projektų vadovė
+37052639750 r.matoniene@cpva.lt

Eglė Zastarskytė

Projektų vadovė
+37052499163 e.zastarskyte@cpva.lt

Neringa Žemaitienė

Projektų vadovė
+37052504880 n.zemaitiene@cpva.lt

Kultūros projektų skyrius

Laura Mieldažytė-Petrukaitė

Skyriaus viršininkė
+37052503728 l.mieldazyte-petrukaite@cpva.lt

Struktūrinės paramos projektų II departamentas

Struktūrinės paramos projektų II departamentas

Eglė Vizbaraitė

Struktūrinės paramos projektų II departamento direktorė
+37052639763 e.vizbaraite@cpva.lt

Informacinės visuomenės plėtros projektų skyrius

Vitalijus Leonas

Skyriaus viršininkas
+37052191349 v.leonas@cpva.lt

Viktor Jurkianec

Vyresnysis projektų vadovas
+37052514380 v.jurkianec@cpva.lt

Dalia Muižininkaitė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052514383 d.muizininkaite@cpva.lt

Daiva Kaštelionė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052191559 D.Kastelione@cpva.lt

Inga Petravičiūtė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052431632 i.petraviciute@cpva.lt

Gintaras Maželis

Projektų vadovas
+37052191576 g.mazelis@cpva.lt

Laura Augulytė

Projektų vadovė
+37052191575 l.augulyte@cpva.lt

Indraja Elžbieta Germanaitė

Projektų vadovė
+37052499220 i.germanaite@cpva.lt

Aurelija Trimonytė

Projektų vadovė
+37052639756 a.trimonyte@cpva.lt

Aušra Zareckienė

Projektų vadovė
+37052503727 a.zareckiene@cpva.lt

Ilona Kumštytė

Projektų vadovė
+37052503733 i.kumstyte@cpva.lt

Švietimo projektų skyrius

Daumantas Gudelis

Skyriaus viršininkas
+37052514406 d.gudelis@cpva.lt

Indrė Šuolienė

Skyriaus viršininko pavaduotoja
+37052503729 i.suoliene@cpva.lt

Regina Mockevičiūtė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052191584 r.mockeviciute@cpva.lt

Birutė Majauskienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052514390 b.majauskiene@cpva.lt

Dalia Jurgaitytė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052514404 d.jurgaityte@cpva.lt

Marija Samavičiūtė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052191429 m.samaviciute@cpva.lt

Ruslana Rožėnė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052431611 r.rozene@cpva.lt

Giedrius Lapėnas

Vyresnysis projektų vadovas
+37052431630 g.lapenas@cpva.lt

Ričardas Šokaitis

Vyresnysis projektų vadovas
+37052431627 r.sokaitis@cpva.lt

Jurgita Taukytė

Projektų vadovė
+37052514403 j.taukyte@cpva.lt

Gediminas Banevičius

Projektų vadovas
+37052191580 g.banevicius@cpva.lt

Jolita Grunevienė

Projektų vadovė
+37052748728 j.gruneviene@cpva.lt

Olga Šiškienė

Projektų vadovė
+37052107470 o.siskiene@cpva.lt

Jūratė Gelažauskienė

Projektų vadovė
+37052191572 j.gelazauskiene@cpva.lt

Rimantas Gruodis

Projektų vadovas
+37052191420 r.gruodis@cpva.lt

Rasa Mockutė

Projektų vadovė
+37052748732 r.mockute@cpva.lt

Agnė Kaulakienė

Projektų vadovė
+37052748741 a.kaulakiene@cpva.lt

Rasa Austrotienė

Projektų vadovė
+37052191594 r.austrotiene@cpva.lt

Kęstas Bepirštis

Projektų vadovas
+37052748733 k.bepirstis@cpva.lt

Jolanta Kapustaitė

Projektų vadovė
+37052748721 j.kapustaite@cpva.lt

Aurelija Jurgo

Projektų vadovė
+37052107484 a.jurgo@cpva.lt

Laima Ramelytė

Projektų vadovė
+37052639761 l.ramelyte@cpva.lt

Vilija Jakštienė

Projektų vadovė
+37052431618 v.jakstiene@cpva.lt

Socialinės apsaugos projektų skyrius

Justina Jakštienė

Skyriaus viršininkė
+37052748713 j.jakstiene@cpva.lt

Liudmila Tichonova

Vyresnioji projektų vadovė
+37052499242 l.tichonova@cpva.lt

Daiva Bagdevičienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052748710 d.bagdeviciene@cpva.lt

Vaida Lisauskienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052553305 v.lisauskiene@cpva.lt

Viktorija Kondratavičiūtė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052748711 v.kondrataviciute@cpva.lt

Gabrielė Adomaitytė

Projektų vadovė
+37052639760 g.adomaityte@cpva.lt

Jurgita Vasilavičiūtė-Garunkštienė

Projektų vadovė
+37052748712 j.vasilaviciute@cpva.lt

Vytas Šimonėlis

Projektų vadovas
+37052499248 v.simonelis@cpva.lt

Dalia Šerėnienė

Projektų vadovė
+37052748744 d.sereniene@cpva.lt

Regina Molytė

Projektų vadovė
+37052748715 r.molyte@cpva.lt

Auksė Šuliauskaitė

Projektų vadovė
+37052748714 a.suliauskaite@cpva.lt

Rūta Carik

Projektų vadovė
+37052504881 R.Carik@cpva.lt

Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamentas

Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamentas

Inga Macijauskienė

Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamento direktorė
+37052514375 i.macijauskiene@cpva.lt

Finansų skyrius

Lina Šimkevičienė

Skyriaus viršininkė
+37052553389 l.simkeviciene@cpva.lt

Margarita Kairienė

Skyriaus viršininko pavaduotoja
+37052431613 m.kairiene@cpva.lt

Laima Narkevičiūtė

Vyresnioji finansininkė
+37052107479 l.narkeviciute@cpva.lt

Neringa Pukanasienė

Vyresnioji finansininkė
+37052553385 n.pukanasiene@cpva.lt

Egidijus Šerkšnas

Vyresnysis finansininkas
+37052639757 e.serksnas@cpva.lt

Rūta Cukuraitė

Vyresnioji finansininkė
+37052431621 r.cukuraite@cpva.lt

Gitana Kabošienė

Vyresnioji finansininkė
+37052191590 g.kabosiene@cpva.lt

Jurgita Dackienė

Vyresnioji finansininkė
+37052107471 j.dackiene@cpva.lt

Aurelija Pincevičienė

Vyresnioji finansininkė
+37052514372 a.pinceviciene@cpva.lt

Irma Ščerbakovienė

Vyresnioji finansininkė
+37052107476 i.scerbakoviene@cpva.lt

Aušra Kazlienė

Vyresnioji ekonomistė
+37052748748 a.kazliene@cpva.lt

Daina Cicėnaitė

Finansininkė
+37052514370 d.cicenaite@cpva.lt

Jūratė Veličkienė

Finansininkė
+37052748731 j.velickiene@cpva.lt

Miglė Čerkesaitė

Finansininkė
+37052514381 m.cerkesaite@cpva.lt

Danguolė Sankovska

Finansininkė
+37052431617 d.sankovska@cpva.lt

Vaidas Šablinskas

Finansininkas
+37052748719 v.sablinskas@cpva.lt

Rasa Sabaliauskaitė

Finansininkė
+37052639755 r.sabaliauskaite@cpva.lt

Vilma Liubartienė

Finansininkė
+37052191595 V.Liubartiene@cpva.lt

Giedrė Songailienė

Finansininkė
+37052191350 g.songailiene@cpva.lt

Akvilė Vaupšaitė

Finansininkė
+37052191342 A.Vaupsaite@cpva.lt

Giedrė Šlepikienė

Finansininkė
+37052191587 g.slepikiene@cpva.lt

Žymantas Grigonis

Finansininkas
+37052431629 z.grigonis@cpva.lt

Jolita Šniokienė

Finansininkė
+37052503723 j.sniokiene@cpva.lt

Renata Bielskienė

Finansininkė
+37052191596 r.bielskiene@cpva.lt

Vidaus sistemų valdymo skyrius

Daiva Grigorjeva

Skyriaus viršininkė
+37052191344 d.grigorjeva@cpva.lt

Jurgita Janulionytė

Vyresnioji administratorė
+37052499249 j.janulionyte@cpva.lt

Laura Andriejauskė

Administratorė
+37052431610 l.mikalauskaite@cpva.lt

Elida Drapienė

Vyresnioji teisininkė
+37052503730 e.drapiene@cpva.lt

Skaistė Matonytė

Programos specialistė
+37052431623 s.matonyte@cpva.lt

Jovita Ramanauskaitė

Programos specialistė
+37052191341 j.ramanauskaite@cpva.lt

Jurgita Rimdžiūtė

Programos specialistė
+37052748716 j.rimdziute@cpva.lt

Dainius Kalvaitis

Programos specialistas
+37052639749 D.Kalvaitis@cpva.lt

Pažeidimų prevencijos skyrius

Pavel Vorobej

Skyriaus viršininkas
+37052514373 p.vorobej@cpva.lt

Dainius Usonis

Vyresnysis inžinierius
+37052553308 d.usonis@cpva.lt

Donatas Lašas

Vyresnysis inžinierius
+37052499226 d.lasas@cpva.lt

Egidijus Kondratavičius

Vyresnysis inžinierius
+37052514395 e.kondratavicius@cpva.lt

Aurimas Banys

Vyresnysis inžinierius
+37052553306 a.banys@cpva.lt

Tomas Trimailovas

Vyresnysis inžinierius
+37052748739 t.trimailovas@cpva.lt

Neringa Virbickaitė

Vyresnioji teisininkė
+37052191560 n.virbickaite@cpva.lt

Dovilė Krikščiukaitė

Vyresnioji teisininkė
+37052553309 d.kriksciukaite@cpva.lt

Agnė Lapinskienė

Vyresnioji teisininkė
+37052191423 a.lapinskiene@cpva.lt

Virginijus Virbickas

Programos specialistas
+37052431624 v.virbickas@cpva.lt

Vytautas Svinkūnas

Programos specialistas
+37052553388 v.svinkunas@cpva.lt

Birutė Meržvinskienė

Programos specialistė
+37052191589 b.merzvinskiene@cpva.lt

Jonas Jastremskas

Programos specialistas
+37052748717 j.jastremskas@cpva.lt

Rima Šileikienė

Programos specialistė
+37052514394 r.sileikiene@cpva.lt

Tarptautinių programų valdymo departamentas

Tarptautinių programų valdymo departamentas

Artūras Žarnovskis

Departamento direktorius
+37052499181 a.zarnovskis@cpva.lt

Roman Romas

Departamento direktoriaus pavaduotojas
+37052191353 r.romas@cpva.lt

Teisės ir kokybės kontrolės tarnyba

Dalia Vinklerė

Tarnybos vadovė
+37052191338 d.vinklere@cpva.lt

Vidas Kasparaitis

Vyresnysis inžinierius
+37052499227 v.kasparaitis@cpva.lt

Eglė Uleckienė

Vyresnioji teisininkė
+37052499229 e.uleckiene@cpva.lt

Agnė Braškutė

Vyresnioji teisininkė
+37052748756 a.braskute@cpva.lt

Kristina Peleckaitė

Vyresnioji teisininkė
+37052499167 k.peleckaite@cpva.lt

Išorės sienų ir Vidaus saugumo fondų skyrius

Simas Jurgelevičius

Skyriaus viršininkas
+37052191334 s.jurgelevicius@cpva.lt

Mindaugas Laurynaitis

Vyresnysis projektų vadovas
+37052499228 m.laurynaitis@cpva.lt

Karolis Vaičiulis

Vyresnysis projektų vadovas
+37052553380 k.vaiciulis@cpva.lt

Austėja Pilkaitė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052503724 a.pilkaite@cpva.lt

Rūta Matulytė

Projektų vadovė
+37052499252 r.matulyte@cpva.lt

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyrius

Sandra Remeikienė

Skyriaus viršininkė
+37052748736 s.remeikiene@cpva.lt

Laimis Laurinavičius

Vyresnysis projektų vadovas
+37052191330 l.laurinavicius@cpva.lt

Marius Navadunskis

Vyresnysis projektų vadovas
+37052191340 m.navadunskis@cpva.lt

Alma Rezgaitienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052191346 a.rezgaitiene@cpva.lt

Inga Lukoševičiūtė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052499162 i.lukoseviciute@cpva.lt

Raimonda Serbentienė

Projektų vadovė
+37052499180 r.serbentiene@cpva.lt

Vaida Balsevičiūtė

Projektų vadovė
+37052191558 v.balseviciute@cpva.lt

Asta Aleksandravičienė

Projektų vadovė
+37052514385 a.aleksandraviciene@cpva.lt

Jūratė Sabaitė

Projektų vadovė
+37052191347 j.sabaite@cpva.lt

Svetlana Navadunskė

Projektų vadovė
+37052191336 S.Navadunske@cpva.lt

Eglė Platūkytė

Projektų vadovė
+37052191579 e.platukyte@cpva.lt

Giedrė Žiogelytė

Projektų vadovė
+37052748724 g.ziogelyte@cpva.lt

Birutė Laurinėnaitė

Projektų vadovė
+37052748734 b.laurinenaite@cpva.lt

Vidmantas Minkštimas

Projektų vadovas
+37052748749 v.minkstimas@cpva.lt

Lina Janionytė

Projektų vadovė
+37052748747 l.janionyte@cpva.lt

Lina Benetė

Projektų vadovė
+37052748738 l.benete@cpva.lt

Aurelija Stasiūtė

Projektų vadovė
+37052514374 a.stasiute@cpva.lt

Tarptautinės paramos finansų skyrius

Barbora Juozėnienė

Vyresnioji finansininkė
+37052553301 b.juozeniene@cpva.lt

Laurynas Salys

Vyresnysis finansininkas
+37052748723 l.salys@cpva.lt

Vaidas Prascienius

Vyresnysis finansininkas
+37052191565 v.prascienius@cpva.lt

Asta Darginavičiūtė

Finansininkė
+37052748759 a.darginaviciute@cpva.lt

Gražvyda Smailytė

Finansininkė
+37052191357 g.smailyte@cpva.lt

Neringa Vaičekauskienė

Finansininkė
+37052748740 n.vaicekauskiene@cpva.lt

Agneška Pečiukevičienė

Finansininkė
+37052107481 a.peciukeviciene@cpva.lt

Jurga Skrebytė

Finansininkė
+37052107473 j.skrebyte@cpva.lt

Salvinija Obeliūnienė

Finansininkė
+37052503731 s.obeliuniene@cpva.lt

Simona Kirkilienė

Finansininkė
s.kirkiliene@cpva.lt

Šveicarijos programos skyrius

Giedrė Vilčinskaitė

Skyriaus viršininkė
+37052514391 g.vilcinskaite@cpva.lt

Neringa Janušienė

Projektų vadovė
+37052191348 n.janusiene@cpva.lt

Asta Liutkevičiūtė

Projektų vadovė
+37052191567 a.liutkeviciute@cpva.lt

Rima Liškutė

Projektų vadovė
+37052639758 r.liskute@cpva.lt

Europos Sąjungos paramos finansų skyrius

Jurgita Veličkienė

Skyriaus viršininkė
+37052191562 jurgita.velickiene@cpva.lt

Rūta Jaugaitė

Vyresnioji finansininkė
+37052191351 r.jaugaite@cpva.lt

Vida Tėvelienė

Vyresnioji finansininkė
+37052191352 v.teveliene@cpva.lt

Rita Elenbergienė

Finansininkė
+37052191355 r.elenbergiene@cpva.lt

Edita Simanavičienė

Finansininkė
+37052639753 e.simanaviciene@cpva.lt
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius
Tel. 370 5 251 4400
Faks. 370 5 251 4401, info@cpva.lt
Įm. k. 126125624
A. s. LT 937044060000468874
Darbo laikas: I-IV 8:00 - 17:00, V 8:00 - 15:45
Duomenys apie VšĮ Centrinę projektų
valdymo agentūrą kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre