Struktūra ir kontaktaiVadovybė

Lidija Kašubienė

Direktorė
+37052514389 l.kasubiene@cpva.lt

Rasa Suraučienė

Direktoriaus pavaduotoja
+37052499225 r.surauciene@cpva.lt

Jūratė Lepardinienė

Direktoriaus pavaduotoja
+37052191339 j.lepardiniene@cpva.lt

Lina Čepokienė

Direktoriaus pavaduotoja
+37052514388 l.cepokiene@cpva.lt

Giedrė Kvietinskaitė

Referentė
+37052514408 g.kvietinskaite@cpva.lt

Kokybės užtikrinimo skyrius

Edmundas Bogavičius

Skyriaus viršininkas
+37052499239 e.bogavicius@cpva.lt

Gintaras Mickus

Vyresnysis teisininkas
+37052191345 g.mickus@cpva.lt

Laima Urbonienė

Kokybės vadybos specialistė
+37052313955 l.urboniene@cpva.lt

Daina Sirvydienė

Vyresnioji kokybės vadybos specialistė
+37052431620 d.sirvydiene@cpva.lt

Aistė Jurkuvienė

Vyresnioji kokybės vadybos specialistė
+37052748726 a.jurkuviene@cpva.lt

Finansų valdymo ir apskaitos skyrius

Jūratė Bandžienė

Skyriaus viršininkė
+37052514409 j.bandziene@cpva.lt

Vaiva Daugilytė

Vyresnioji finansininkė
+37052431625 v.daugilyte@cpva.lt

Rimutė Jurcevičienė

Vyresnioji finansininkė
+37052514396 r.jurceviciene@cpva.lt

Arijus Šlepikas

Ekonomistas analitikas
+37052191354 a.slepikas@cpva.lt

Agnė Miliauskienė

Vyresnioji ekonomistė
+37052651806 a.miliauskiene@cpva.lt

Aušra Kazlienė

Vyresnioji ekonomistė
+37052748748 a.kazliene@cpva.lt

Asta Vilenčikienė

Finansininkė
+37052191599 a.vilencikiene@cpva.lt

Rūta Čiapaitė

Finansininkė
+37052499261 r.ciapaite@cpva.lt

Daiva Skeirytė

Finansininkė
+37052431619 d.skeiryte@cpva.lt

Rūta Cukuraitė

Ekonomistė
+37052431621 r.cukuraite@cpva.lt

Jurga Skrebytė

Ekonomistė
+37052107473 j.skrebyte@cpva.lt

Bendrųjų reikalų skyrius

Irena Meškauskienė

Skyriaus viršininkė
+37052639762 i.meskauskiene@cpva.lt

Diana Šimoliūnienė

Viešųjų pirkimų specialistė
+37052107478 d.simoliuniene@cpva.lt

Juozas Sabas

Vyresnysis turto valdymo administratorius
+37052514393 j.sabas@cpva.lt

Vytautas Tamašauskas

Turto valdymo administratorius
+37052514398 v.tamasauskas@cpva.lt

Sigita Legiers

Vyresnioji dokumentų valdymo administratorė
+37052514400 s.legiers@cpva.lt

Kristina Kolesnikova

Dokumentų valdymo administratorė
+37052639754 k.kolesnikova@cpva.lt

Ingrida Judinienė

Dokumentų valdymo administratorė
+37052122398 i.judiniene@cpva.lt

Audra Klimantavičiūtė

Dokumentų valdymo administratorė
+37052748725 a.klimantaviciute@cpva.lt

Dovilė Dausinaitė

Vyresnioji teisininkė
+37052748722 d.dausinaite@cpva.lt

Justas Šakočius

Teisininkas
+37052748751 j.sakocius@cpva.lt

Personalo skyrius

Jurgita Bogdan

Skyriaus viršininkė
+37052107472 J.Bogdan@cpva.lt

Jūratė Gurkšnienė

Personalo vadybininkė
+37052514407 j.gurksniene@cpva.lt

Rūta Jakubonytė

Personalo vadybininkė
+37052191427 R.Jakubonyte@cpva.lt

Komunikacijos skyrius

Eglė Kučinskaitė

Skyriaus viršininkė
+37052191577 e.kucinskaite@cpva.lt

Aušra Zumarė

Komunikacijos specialistė
+37052191426 a.zumare@cpva.lt

Rosita Saukaitė

Komunikacijos specialistė
+37052191568 r.saukaite@cpva.lt

Technologijų skyrius

Andžej Trachimovič

Skyriaus viršininkas
+37052191570 a.trachimovic@cpva.lt

Mindaugas Burba

Skyriaus viršininko pavaduotojas
+37052107474 m.burba@cpva.lt

Dimitrian Kondrašov

Vyresnysis informacinių ir ryšių technologijų specialistas
+37052191421 d.kondrasov@cpva.lt

Nikolaj Žarkov

Informacinių ir ryšių technologijų specialistas
+37052107482 n.zarkov@cpva.lt

Tomas Manstavičius

Programuotojas analitikas
+37052431616 t.manstavicius@cpva.lt

Artūras Babickas

Informacinių sistemų specialistas
+37052431633 a.babickas@cpva.lt

Marius Dubrickas

Informacininių sistemų specialistas
+37052748742 m.dubrickas@cpva.lt

Vidaus audito tarnyba

Sigita Martišienė

Tarnybos vadovė
+37052107485 s.martisiene@cpva.lt

Laima Liegutė

Vidaus auditorė
+37052191343 l.liegute@cpva.lt

Viešosios ir privačios partnerystės skyrius

Jekaterina Šarmavičienė

Skyriaus viršininkė
+37052191424 j.sarmaviciene@cpva.lt

Neringa Pažūsienė

Ekspertė
+37052514399 n.pazusiene@cpva.lt

Dalia Budrienė

Ekspertė
+37052191566 d.budriene@cpva.lt

Ilona Budvytienė

Ekspertė
+37052639759 i.budvytiene@cpva.lt

Andrej Dubovskij

Ekspertas
+37052191561 a.dubovskij@cpva.lt

Viktoras Sirvydis

Ekspertas
+37052191573 v.sirvydis@cpva.lt

Linas Jasiukevičius

Ekspertas
+37052191335 l.jasiukevicius@cpva.lt

Viktorija Valikonė

Ekspertė
+37052191582 V.Valikone@cpva.lt

Ignalinos programos skyrius

Peter Harrison

Skyriaus viršininkas-programos koordinatorius
+37052122387 p.harrison@cpva.lt

Giedrius Paškevičius

Vyresnysis projektų vadovas
+37052122397 g.paskevicius@cpva.lt

Edgaras Šokurovas

Vyresnysis projektų vadovas
+37052499221 e.sokurovas@cpva.lt

Vida Vegienė

Vyresnioji kokybės specialistė
+37052553384 v.vegiene@cpva.lt

Arilda Sipavičė

Vyresnioji teisininkė
+37052191588 A.Sipavice@cpva.lt

Vytautas Kropas

Projektų vadovas
+37052499243 v.kropas@cpva.lt

Saulius Tamošiūnas

Projektų vadovas
+37052499238 s.tamosiunas@cpva.lt

Audrius Giedraitis

Projektų vadovas
+37052499265 a.giedraitis@cpva.lt

Roman Andrejev

Projektų vadovas
+37052121079 r.andrejev@cpva.lt

Olga Kalvaitienė

Projektų vadovė
+37052748745 o.kalvaitiene@cpva.lt

Vladimir Šilenkov

Projektų vadovas
+37038660024 v.silenkov@cpva.lt

Marija Bulkytė

Projektų vadovė
+37038660024 m.bulkyte@cpva.lt

Viktorija Dmuchovskaja

Ekonomistė
+37052191337 v.dmuchovskaja@cpva.lt

Aušra Vitkauskienė

Vyresnioji finansininkė
+37052191422 a.vitkauskiene@cpva.lt

Liudas Šmatavičius

Ekspertas
+37052748743 l.smatavicius@cpva.lt

Elžbieta Rynkevičiūtė

Programos administratorė
+37052499251 e.rynkeviciute@cpva.lt

Struktūrinės paramos projektų I departamentas

Inga Moisiejūtė

Struktūrinės paramos projektų I departamento direktorė
+37052514384 i.moisiejute@cpva.lt

Techninės paramos projektų skyrius

Neringa Dragūnaitė

Skyriaus viršininkė
+37052514402 n.dragunaite@cpva.lt

Agnė Galinauskė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052748720 a.galinauske@cpva.lt

Kristina Michalkevičienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052553386 k.michalkeviciene@cpva.lt

Dominyka Jakimavičienė

Projektų vadovė
+37052553382 d.jakimaviciene@cpva.lt

Diana Radzevičienė

Projektų vadovė
+37052499168 d.radzeviciene@cpva.lt

Justina Strylienė

Projektų vadovė
+37052431612 j.stryliene@cpva.lt

Auksė Kibišienė

Projektų vadovė
+37052553302 a.kibisiene@cpva.lt

Urbanistinės plėtros projektų skyrius

Vygandas Alekna

Skyriaus viršininkas
+37052514371 v.alekna@cpva.lt

Rūta Kizienė

Skyriaus viršininko pavaduotoja
+37052191571 r.kiziene@cpva.lt

Audrius Tamkus

Vyresnysis projektų vadovas
+37052639752 a.tamkus@cpva.lt

Tautvydas Umbražūnas

Vyresnysis projektų vadovas
+37052499250 t.umbrazunas@cpva.lt

Lina Klingienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052553387 l.klingiene@cpva.lt

Lina Matukienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052191359 l.matukiene@cpva.lt

Svetlana Morozova

Vyresnioji projektų vadovė
+37052191592 s.morozova@cpva.lt

Ričardas Petravičius

Projektų vadovas
+37052191581 r.petravicius@cpva.lt

Asta Gabijūnienė

Projektų vadovė
+37052191428 a.gabijuniene@cpva.lt

Mantas Barakauskas

Projektų vadovas
+37052514392 m.barakauskas@cpva.lt

Karolis Skeberdis

Projektų vadovas
+37052191578 k.skeberdis@cpva.lt

Jurgita Bartkevičienė

Projektų vadovė
+37052191591 j.bartkeviciene@cpva.lt

Živilė Naujokienė

Projektų vadovė
+37052191598 z.naujokiene@cpva.lt

Žaneta Gaigalienė

Projektų vadovė
+37052191597 z.gaigaliene@cpva.lt

Justina Meškonė

Projektų vadovė
+37052191358 j.meskone@cpva.lt

Arvydas Marcinkevičius

Projektų vadovas
+37052748729 a.marcinkevicius@cpva.lt

Darius Misiūnas

Projektų vadovas
+37052639751 d.misiunas@cpva.lt

Jurgita Ramanauskienė

Projektų vadovė
+37052748735 j.ramanauskiene@cpva.lt

Indrė Drungilienė

Projektų vadovė
+37052499260 i.drungiliene@cpva.lt

Jūratė Važnevičiūtė

Projektų vadovė
+37052514386 j.vazneviciute@cpva.lt

Gytė Čeplinskaitė

Projektų vadovė
+37052191583 g.ceplinskaite@cpva.lt

Dovilė Brusokienė

Projektų vadovė
+37052191586 d.brusokiene@cpva.lt

Eglė Menkevičienė

Projektų vadovė
+37052748758 e.menkeviciene@cpva.lt

Eugenija Vasiljeva

Projektų vadovė
+37052748746 E.Vasiljeva@cpva.lt

Sveikatos projektų skyrius

Aurima Lasickienė

Skyriaus viršininkė
+37052553307 a.lasickiene@cpva.lt

Tomas Juška

Vyresnysis projektų vadovas
+37052514397 t.juska@cpva.lt

Alvyda Ažubalytė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052639748 a.azubalyte@cpva.lt

Virginija Levinskienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052431628 v.levinskiene@cpva.lt

Ieva Jociūtė

Projektų vadovė
+37052431626 i.jociute@cpva.lt

Rita Matonienė

Projektų vadovė
+37052639750 r.matoniene@cpva.lt

Eglė Zastarskytė

Projektų vadovė
+37052499163 e.zastarskyte@cpva.lt

Tarptautinių programų valdymo departamentas

Tarptautinių programų valdymo departamentas

Artūras Žarnovskis

Departamento direktorius
+37052499181 a.zarnovskis@cpva.lt

Roman Romas

Departamento direktoriaus pavaduotojas
+37052191353 r.romas@cpva.lt

Išorės sienų ir Vidaus saugumo fondų skyrius

Simas Jurgelevičius

Skyriaus viršininkas
+37052191334 s.jurgelevicius@cpva.lt

Mindaugas Laurynaitis

Vyresnysis projektų vadovas
+37052499228 m.laurynaitis@cpva.lt

Karolis Vaičiulis

Vyresnysis projektų vadovas
+37052553380 k.vaiciulis@cpva.lt

Žaneta Saržickienė

Projektų vadovė
+37052191564 z.sarzickiene@cpva.lt

Rūta Matulytė

Projektų vadovė
+37052499252 r.matulyte@cpva.lt

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyrius

Sandra Remeikienė

Skyriaus viršininkė
+37052748736 s.remeikiene@cpva.lt

Laimis Laurinavičius

Vyresnysis projektų vadovas
+37052191330 l.laurinavicius@cpva.lt

Marius Navadunskis

Vyresnysis projektų vadovas
+37052191340 m.navadunskis@cpva.lt

Alma Rezgaitienė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052191346 a.rezgaitiene@cpva.lt

Inga Lukoševičiūtė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052499162 i.lukoseviciute@cpva.lt

Raimonda Serbentienė

Projektų vadovė
+37052499180 r.serbentiene@cpva.lt

Vaida Balsevičiūtė

Projektų vadovė
+37052191558 v.balseviciute@cpva.lt

Asta Aleksandravičienė

Projektų vadovė
+37052514385 a.aleksandraviciene@cpva.lt

Jūratė Sabaitė

Projektų vadovė
+37052191347 j.sabaite@cpva.lt

Svetlana Navadunskė

Projektų vadovė
+37052191336 S.Navadunske@cpva.lt

Eglė Platūkytė

Projektų vadovė
+37052191579 e.platukyte@cpva.lt

Giedrė Žiogelytė

Projektų vadovė
+37052748724 g.ziogelyte@cpva.lt

Birutė Laurinėnaitė

Projektų vadovė
+37052748734 b.laurinenaite@cpva.lt

Vidmantas Minkštimas

Projektų vadovas
+37052748749 v.minkstimas@cpva.lt

Lina Janionytė

Projektų vadovė
+37052748747 l.janionyte@cpva.lt

Lina Benetė

Projektų vadovė
+37052748738 l.benete@cpva.lt

Aurelija Stasiūtė

Projektų vadovė
+37052514374 a.stasiute@cpva.lt

Tarptautinės paramos finansų skyrius

Barbora Juozėnienė

Vyresnioji finansininkė
+37052553301 b.juozeniene@cpva.lt

Laurynas Salys

Vyresnysis finansininkas
+37052748723 l.salys@cpva.lt

Gražvyda Smailytė

Finansininkė
+37052191357 g.smailyte@cpva.lt

Asta Darginavičiūtė

Finansininkė
+37052748759 a.darginaviciute@cpva.lt

Vaidas Prascienius

Finansininkas
+37052191565 v.prascienius@cpva.lt

Neringa Vaičekauskienė

Finansininkė
+37052748740 n.vaicekauskiene@cpva.lt

Kajus Vaškys

Finansininkas
+37052191333 k.vaskys@cpva.lt

Agneška Pečiukevičienė

Finansininkė
+37052107481 a.peciukeviciene@cpva.lt

Židrūnė Eidukaitė-Povilaitienė

Finansininkė
+37052503720 z.eidukaite@cpva.lt

Šveicarijos programos skyrius

Giedrė Vilčinskaitė

Skyriaus viršininkė
+37052514391 g.vilcinskaite@cpva.lt

Neringa Janušienė

Projektų vadovė
+37052191348 n.janusiene@cpva.lt

Asta Liutkevičiūtė

Projektų vadovė
+37052191567 a.liutkeviciute@cpva.lt

Rima Liškutė

Projektų vadovė
+37052639758 r.liskute@cpva.lt

Europos Sąjungos paramos finansų skyrius

Jurgita Veličkienė

Skyriaus viršininkė
+37052191562 jurgita.velickiene@cpva.lt

Rūta Jaugaitė

Vyresnioji finansininkė
+37052191351 r.jaugaite@cpva.lt

Vida Tėvelienė

Vyresnioji finansininkė
+37052191352 v.teveliene@cpva.lt

Rita Elenbergienė

Finansininkė
+37052191355 r.elenbergiene@cpva.lt

Edita Simanavičienė

Finansininkė
+37052639753 e.simanaviciene@cpva.lt

Teisės ir kokybės kontrolės tarnyba

Kristina Peleckaitė

Vyresnioji kokybės specialistė
+37052499167 k.peleckaite@cpva.lt

Vidas Kasparaitis

Vyresnysis inžinierius
+37052499227 v.kasparaitis@cpva.lt

Dalia Vinklerė

Vyresnioji teisininkė
+37052191338 d.vinklere@cpva.lt

Eglė Uleckienė

Teisininkė
+37052499229 e.uleckiene@cpva.lt

Agnė Braškutė

Teisininkė
+37052748756 a.braskute@cpva.lt

Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Deimantė Vaičiūnė

Skyriaus viršininkė
+37052499230 d.vaiciune@cpva.lt

Gintaras Makštutis

Vyresnysis projektų vadovas
+37052191331 g.makstutis@cpva.lt

Milda Jokšaitė

Vyresnioji projektų vadovė
+37052107475 m.joksaite@cpva.lt

Kristina Juodvalkienė

Ekspertė
+37052748718 k.juodvalkiene@cpva.lt

Rūta Griguolienė

Vyresnioji finansininkė
+37052431622 r.griguoliene@cpva.lt

Jolanta Dudėnaitė

Finansininkė
+37052514379 j.dudenaite@cpva.lt
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius
Tel. 370 5 251 4400
Faks. 370 5 251 4401, info@cpva.lt
Įm. k. 126125624
PVM m. k. LT100002248314
A. s. LT 937044060000468874
Darbo laikas: I-IV 8:00 - 17:00, V 8:00 - 15:45