Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

01.1.1-CPVA-V-701 Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras

 

MOKSLINIAI TYRIMAI IR INOVACIJOS

01.1.1-CPVA-V-701
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS
 • mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas;
 • mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų, ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas;
 • MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas;
 • informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET);
 • ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros tobulinimas sumanios specializacijos kryptyse;
 • Lietuvos MTEPI infrastruktūrų integracija į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI);
 • Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį etapą;
 • MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse;
 • įrangos, naudojamos atviros prieigos centruose, sumanios specializacijos kryptyse atnaujinimas.
GALIMI PAREIŠKĖJAI
 • mokslo ir studijų institucijos;
 • Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija;
 • Švietimo aprūpinimo centras;
 • Lietuvos mokslų akademija.

Priemonės dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.3
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Valstybės projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Mokymų medžiaga
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.4
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Valstybės projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 5
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Giedrius Lapėnas

Švietimo projektų skyrius

Vyresnysis projektų vadovas
far fa-envelope  g.lapenas@cpva.lt
far fa-phone  8 5 243 1630 , +370 650 10268

 • mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų, ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas;
 • MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas;
 • informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET).

Ričardas Šokaitis

Švietimo projektų skyrius

Vyresnysis projektų vadovas
far fa-envelope  r.sokaitis@cpva.lt
far fa-phone  8 5 243 1627+370 663 13765

 • Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį etapą (PFSA Nr. 2);

Algimantas Kartočius

Švietimo projektų skyrius

Vyresnysis projektų vadovas
far fa-envelope   [email protected]
far fa-phone  8 5 263 9760+370 656 12262

 • ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros tobulinimas sumanios specializacijos kryptyse;
 • įsijungimas į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI) bei atviros prieigos MTEP infrastruktūros, kuri reikalinga įsijungimui į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI).

Giedrius Uogelė

Švietimo projektų skyrius

Projektų vadovas
far fa-envelope  g.uogele@cpva.lt
far fa-phone  8 5 2191558+370 663 13716

 • MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse;
Palikti atsiliepimą
En