Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

08.1.3-CPVA-V-611 Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas

 

SVEIKATOS APSAUGA IR GEROVĖ

08.1.3-CPVA-V-611
Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

1. Toksikologijos centro infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų rekonstravimas, remontas, medicinos ir kitos reikalingos įrangos įsigijimas;

2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, atliekančių III lygio ir (ar) II lygio traumų centrų funkcijas, infrastruktūros modernizavimas: aprūpinimas laboratorinės diagnostikos įranga, skirta apsinuodijimus sukeliantiems medikamentams ir toksinėms medžiagoms nustatyti, ir medicinos įranga;

3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų infrastruktūros modernizavimas: medicinos ir kitos reikalingos įrangos, tiesiogiai susijusios su skubios medicinos pagalbos teikimu nukentėjusiesiems nuo traumų, nelaimingų atsitikimų ir kitų išorinių priežasčių atvejais, įsigijimas.

4. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos infrastruktūros modernizavimas: aprūpinimas laboratorine-diagnostine įranga ir specialiaisiais automobiliais mėginiams transportuoti.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Galimi pareiškėjai ir (ar) partneriai:

  • VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinės ligoninė;
  • VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė;
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;
  • VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė;
  • VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė;
  • Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Alvyda Ažubalytė

Sveikatos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  a.azubalyte@cpva.lt
far fa-phone  8 5 263 9748+370 618 13080

Palikti atsiliepimą
En