Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie tvarkomus asmens duomenis

Tvarkydama asmens duomenis, Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) bei griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. 

Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą Centrinėje projektų valdymo agentūroje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše apraše:

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo ir CPVA Asmens duomenų tvarkymo apraše nurodytų teisių įgyvendinimo, asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną. Pildant prašymą, rekomenduojame naudoti žemiau esančią pavyzdinę duomenų subjekto prašymo formą:

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Centrinėje projektų valdymo agentūroje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas ir jo komanda (DAP ir jo komanda), kurie užtikrina, kad  Centrinė projektų valdymo agentūra tinkamai taikytų asmens duomenų apsaugos teisės aktus:

Donatas Valiukas

Duomenų apsaugos pareigūnas

far fa-envelope  d.valiukas@cpva.lt
far fa-phone  8 5 251 2227

Erika Patupytė

Vyr. teisininkė

far fa-envelope  e.patupyte@cpva.lt
far fa-phone  8 5 274 8730

Laima Liegutė

Vyresnioji kokybės vadybos specialistė

far fa-envelope l.liegute@cpva.lt
far fa-phone  8 5 219 1343

Dovilė Rimydienė

Kokybės vadybos specialistė

far fa-envelope  d.rimydiene@cpva.lt
far fa-phone  8 5 251 2230

Informacija apie vaizdo stebėjimą

Dokumentai

Asmens duomenų tvarkymas pagal veiklos sritis

Centrinė projektų valdymo agentūra taip pat vykdo dokumentų su asmens duomenimis saugojimą dėl pabaigtų administruoti programų ir jų procesų:

  • 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo programa;
  • 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai;
  • 2004–2009 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai;
  • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa;
  • 2007–2013 m. Išorės sienų fondas;
  • 2008–2013 m. Europos grąžinimo fondas;
  • Specialioji Kaliningrado tranzito programa;
  • Šengeno priemonė;
  • PHARE ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė.

Baigtų administruoti programų dokumentai saugomi pagal programos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus terminus.

Daugiau apie Asmens duomenų apsaugą

Kilus klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, kreipkitės į Duomenų apsaugos pareigūną arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją fas fa-external-link-alt

Palikti atsiliepimą
En