Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Planuojama finansavimo suma

iki 11 584 801,00 Eur (vienuolikos milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų vieno euro).

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

Kompetencijos centrų veiklos skatinimas, siekiant išbandyti MTEP grįstas, komercinį potencialą turinčias idėjas, sukurti tolesnėms investicijoms parengtą ar kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje.

Galimi pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos ir universitetų ligoninės.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

1 000 000,00 Eur (vienas milijonas eurų

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškų pateikimo būdas: Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę, vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškų priėmimas buvo sustabdytas nuo 2017 07 12 iki 2017 09 04.

Kvietimo sustabdymo pagrindas

 

Kontaktai

Regina MockevičiūtėStruktūrinės paramos projektų II departamento švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, r.mockeviciute@cpva.lt , tel.: 8 5 219 1584

Finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Paraiškos numeris

Nr. 02

Finansavimo tikslas

Skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Palikti atsiliepimą
En