Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Europos Sąjungos finansuojama programa „Parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje“ (toliau – „PRAVO-Justice“)

2017 m. gruodžio mėnesį Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) kartu su Prancūzijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra „Expertise France“ pasirašė susitarimą dėl Europos Sąjungos finansuojamos specialios priemonės „Parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje“ (toliau – „PRAVO-Justice“) 4-o komponento „E-teisingumas“ įgyvendinimo. Programos įgyvendinimo trukmė iki 2020 m. pabaigos.

Bendras „Pravo-Justice“ tikslas – remti Ukrainos teisingumo sektoriaus institucijų veiklos gerinimą, kad ji atitiktų geriausias Europos ir tarptautines praktikas, ir taip būtų užtikrinti sąžiningi ir aiškūs teisingumo procesų  rezultatai Ukrainos gyventojams.

Specialūs „Pravo-Justice“ tikslai yra suskirstyti į 4 komponentus:

1. “Teisingumo reformos valdymas” siekiama gerinti tesingumo sektoriaus reformos valdymą, stiprinti teisingumo sektoriaus institucijų gebėjimus strateginio planavimo, vidutinio laikotarpio biudžeto sudarymo, bei sektoriaus reformos koordinavimo, stebėsenos bei vertinimo srityse.

2. “Teismų sistema ir susijusios institucijos” siekiama stiprinti teismų sistemos nepriklausomumą, jų veiklos efektyvumą ir kokybę, integralumą bei skaidrumą, bei sąžiningo teisminio proceso prieinamumą piliečiams.

3. “Įgalinimas” siekiama efektyvinti teismų sprendimų įgyvendinimo lygį.

4. “E-teisingumas” siekiama teikti reikalingą paramą IT strategijos teisingumo srityje vystymui ir įgyvendinimui. Modernizuoti teismų ir teisėjų veiklos procesai įneša daugiau skaidrumo į veiklą ir didina piliečių pasitikėjimą teisingumo sistema.

Programos „Pravo-Justice“ tikslai yra Europos Sąjungos ir Ukrainos Asociacijos susitarimo bei Teisingumo sektoriaus reformos strategijos 2015-2020 dalis.

Bendras ES finansuojamos Programos „PRAVO – Justice“ biudžetas yra 15 290 mln. EUR., iš kurių ko-finansuojama „Expertise France“ dalis yra 290 tūkstančių EUR

CPVA yra atsakinga už „PRAVO-Justice“ 4-ojo komponento “E-Justice”įgyvendinimą, kurio biudžetas yra  1.580.020,00 mln. EUR. Pagrindinis šio komponento tikslas – pagerinti piliečiams prieinamumą prie teisingumo bei skatinti informacinių technologijų naudojimą teismų darbo procesuose.

Programos “Pravo-Justice” naudos gavėjai yra Ukrainos Aukščiausias teismas Ukrainos Valstybinė teismų administracija, Ukrainos Teisingumo ministerija bei kitos teisingumo sektoriaus institucijos.

Stiprinti teisė viršenybės principą bei kovoti su korupcija ir toliau išlieka vieni svarbiausių prioritetų Ukrainos Vyriausybei. Viena didžiausių kliūčių ekonominiam  ir socialiniam vystymuisi išlieka Ukrainos piliečių nepasitikėjimas valstybinių institucijų gebėjimu laikytis teisės viršenybės principų. Tai yra patvirtinta 2014 metų Koalicijos susitarime ir Vyriausybės programoje,  Europos Sąjungos ir Ukrainos Asociacijos susitarime bei Tarptautinio valiutos fondo Išplėstinų priemonių fonde. Būtent „Pravo-Justice“ Programa siekiama teikti būtinas teisingumo sektoriaus reformai technines priemones, įrangą bei  paramą gebėjimų stiprinimui vykdyti reformas ir įgyvendinti strateginius  sektoriaus tikslus.

Daugiau informacijos apie Programą: https://www.pravojustice.eu/what-we-do

Palikti atsiliepimą
En