Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Europos Sąjungos finansuojama programa „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ („EU4PFM)

2018 m. gruodžio 20 d. Centrinės projekto valdymo agentūra (toliau – CPVA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Europos Komisija dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamos programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ (toliau – “EU4PFM”) 3 – ojo „Mokesčių surinkimas“ ir 4 – ojo “Horizontalios funkcijos ir valdymas” komponentų (toliau – Projektas) įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo trukmė – 4 metai. Pabaiga numatoma 2022 m. gruodžio 19 d.

Bendras Programos tikslas – pagerinti viešųjų finansų valdymą Ukrainoje, kas užtikrintų kokybiškų  viešųjų paslaugų teikimą ir patrauklesnę aplinką verslui. Projekto įgyvendinimu siekiama remti tolimesnį modernios, efektyvios ir teisingos mokesčių surinkimo sistemos vystymą bei  institucijų, susijusių su viešųjų finansų valdymu Ukrainoje, organizacinių gebėjimų stiprinimą.

Bendras visos programos biudžetas – 50.5 mln. eur. Iš jų Projekto, už kurį atsakinga CPVA, įgyvendinimui skirta 29,5 mln. EUR. Iš Lietuvos pusės šį Projektą ko-finansuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – LR FM) skirdama 0,5 mln. EUR.  

Projekto „EU4PFM“ naudos gavėjai yra Ukrainos Finansų ministerija, Valstybinė fiskalinė tarnyba ir Valstybinė iždo tarnyba. Projekto įgyvendinimo metu tarptautiniai bei Ukrainos nacionaliniai ekspertai dirbs kartu su Ukrainos institucijomis su tikslu modernizuoti muitinio tranzito procedūras, mokesčių sistemos administravimą bei žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą susijusiose institucijose Ukrainoje. 

Viešųjų finansų valdymo reforma Ukrainoje, taigi ir Projektas „EU4PFM“, yra dalis visos Ukrainos Viešojo administravimo reformos. ES viešųjų finansų valdymo sritis yra prioritetinė, kadangi stipri viešųjų finansų valdymo sistema užtikrina patikimą surinktų mokesčių panaudojimą, efektyvų ir tvarų ekonomikos valdymą, patrauklią aplinką verslui bei kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą piliečiams. Efektyvi, skaidri ir tvari viešųjų finansų valdymo sistema yra viena iš sąlygų Ukrainos ir Europos Sąjungos Asociacijos Susitarime, kad užtikrinti makro-finansinę pagalbą bei paramą Ukrainos biudžetui.

Lietuvos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo darbotvarkėje Ukraina yra  prioritetinė valstybė. Abi šalys turi panašią istorinę patirtį. Lietuva dar puikiai prisimena, ką reiškia įsipareigoti teisės viršenybės, gero valdymo principams,  vystyti efektyvias institucijas bei būti kelyje link ES integracijos. Lietuva turi puikų supratimą, kokius iššūkius kelia pereinamieji procesai bei plačią viešojo sektoriau reformų patirtį, todėl dabar gali ja pasidalinti su valstybė, kuri eina tuo pačiu keliu.

Palikti atsiliepimą
En