Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

02.3.1-CPVA-V-526 Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida

 

INFORMACINĖ VISUOMENĖ

02.3.1-CPVA-V-526
Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Priemonės tikslas – plėtoti Lietuvos kultūros paveldo prieinamumą elektroninėje erdvėje, kuriant skaitmenintu turiniu grindžiamas pažangiąsias elektronines paslaugas ir sprendimus.

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas, plėtra ir tobulinimas, užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją (Lietuvos kultūros skaitmeninio turinio kūrimas, sklaida, elektroninių paslaugų plėtojimas – inovatyvių elektroninių paslaugų ir elektroninių produktų kūrimas tiek suskaitmeninto paveldo, tiek šiuolaikinio kultūrinio turinio pagrindu).

GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • valstybės institucijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė. Pareiškėjo (projekto vykdytojo) partneriu gali būti tik viešieji juridiniai asmenys.

Priemonės dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Valstybės projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai

Informacija ruošiama

Mokymų medžiaga

Informacija ruošiama

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Viktor Jurkianec

Informacinės visuomenės plėtros projektų skyrius

Vyresnysis projektų vadovas
far fa-envelope  v.jurkianec@cpva.lt
far fa-phone  8 5 251 4380,  +370 641 36250

Palikti atsiliepimą
En