Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

05.4.1-CPVA-R-302 Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus

 

KULTŪRA

05.4.1-CPVA-R-302
Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 5 prioriteto 5.4.1 konkretaus uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Kultūros paveldo objektų kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kt. reikmėms, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes ir sudaryti prielaidas lankytojų srautų didinimui, kurti naujas ir plėtoti esamas veiklas, įtraukti vietos, kūrybines bendruomenes, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, taip pat pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • Viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba;
  • religinės bendruomenės ar bendrijos.

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Regionų projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Kultūros projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Svetlana Morozova

Kultūros projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  s.morozova@cpva.lt
far fa-phone  8 5 255 3301+370 653 94910

Palikti atsiliepimą
En