Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

07.1.1-CPVA-R-305 Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą

 

KULTŪRA

07.1.1-CPVA-R-305
Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 7 prioriteto 7.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius kultūros infrastruktūros atnaujinimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės ir paklausos kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • Viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba ir kurių projektai įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą;
  • religinės bendruomenės ar bendrijos, kurių projektai įtraukti į atitinkamą integruotą teritorijų vystymo programą.

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Regionų projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Kultūros projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Eugenija Babič

Kultūros projektų skyrius
Palikti atsiliepimą
En