Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

07.1.1-CPVA-R-905 Miestų kompleksinė plėtra

 

REGIONINĖ PLĖTRA

07.1.1-CPVA-R-905
Miestų kompleksinė plėtra

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėse teritorijose, skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą.

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS
  • Neišnaudotos, apleistos infrastruktūros ir teritorijų konversija, sukuriant sąlygas pritraukti į jas naujas komercines veiklas, pritaikant socialinei infrastruktūrai, bendruomenių veiklai;
  • viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miestų traukos centrus ar stiprinant esamus;
  • gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose, kuriant ar atnaujinant mažos apimties bendruomeninę infrastruktūrą, sutvarkant aplinką, investuojant į žaliąją infrastruktūrą ir šių teritorijų pasiekiamumą.
GALIMI PAREIŠKĖJAI

Galimi pareiškėjai – tikslinių teritorijų, išskirtų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“, savivaldybių administracijos.

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Regionų projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Lina Klingienė

Urbanistinės plėtros projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  l.klingiene@cpva.lt
far fa-phone  8 5 255 3387+370 617 97417

Palikti atsiliepimą
En