Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

09.1.3-CPVA-R-724 Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas

 

ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

09.1.3-CPVA-R-724
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Savivaldybių iniciatyvų rėmimas tobulinant pradinio, pagrindinio, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo(si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms formalaus švietimo reikmėms.

GALIMI PARIŠKĖJAI

Savivaldybių administracijos.

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Regionų projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Vilija Jakštienė

Švietimo projektų skyrius

Projektų vadovė
far fa-envelope  v.jakstiene@cpva.lt
far fa-phone  8 5 243 1618+370 685 69752

Palikti atsiliepimą
En