Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

09.1.3-CPVA-R-725 Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas

 

ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

09.1.3-CPVA-R-725
Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Investicijos į savivaldybės nuosavybės teise priklausančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą (techninės kūrybos ir meno, gamtamokslines, muzikos, dailės, teatro, sporto mokyklas ir būrelius, kitą infrastruktūrą, skatinančią kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje).

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Savivaldybių administracijos ir (ar) neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos.

Priemonės dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Giedrius Lapėnas

Švietimo projektų skyrius

Vyresnysis projektų vadovas
far fa-envelope  g.lapenas@cpva.lt 
far fa-phone  8 5 243 1630+370 650 10268

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokia mokykla gali gauti investicijas pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“?

Vadovaujantis Aprašo 11 punkto nuostatomis, investicijos yra tinkamos tik į savivaldybės nuosavybės teise priklausančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą. Taigi visų pirma nuosavybė, į kurią planuojamos investicijos, turi priklausyti savivaldybei nuosavybės teise. Infrastruktūra turi būti skirta  neformaliajam vaikų švietimui. Tad statinių, į kuriuos planuojamos investicijos, daiktinės teisės teikiant projektinį pasiūlymą turėtų priklausyti neformaliojo švietimo mokyklai (patikėjimo, panaudos ar nuomos pagrindais). Pažymėtina, kad daiktinės teisės į nekilnojamą turtą turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka.

Mokykla, į kurią planuojamos investicijos, turi atitikti Aprašo 17 punkte keliamus reikalavimus. Aprašo 17.1 punkte nurodyta, kad mokyklos pagrindinė veikla turi būti neformalusis vaikų švietimas. Tad mokyklos turi atitikti ir būti priskirtos šiam mokyklų tipui - Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Visos mokyklos, į kurias planuojamos investicijos, turi būti įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) ir priskirtos numatytam mokyklų tipui. Ar mokykla yra priskirta  Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos tipui, galima pasitikrinti Švietimo ir mokslo ministerijos Atviros informavimo, komunikavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS) nustačius atitinkamus filtrus.

Vadovaujantis Aprašo 17.2 punkto nuostatomis mokykla po projekto turi vykdyti ne mažiau kaip 2 krypčių neformaliojo vaikų švietimo (mokyklose, vykdančiose tik sporto krypties neformalųjį vaikų švietimą – ne mažiau kaip 2 sporto šakų) programas. Galimų krypčių sąrašas yra pateiktas Aprašo 2 priede.

Kas yra laikoma „naujų ir esminių inžinerinių statinių statybos išlaidos“?

Pažymėtina, kad vadovaujantis Aprašo 32 punkto reikalavimais, netinkamos yra laikomos naujų ir esminių inžinerinių statinių statybos išlaidos, išskyrus išlaidas, kurios būtinos pastatą tinkamai naudoti, ar kai tokių išlaidų būtinumas pagrindžiamas investicijų projekte ir jos numatytos patvirtintame projektiniame pasiūlyme. Remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 16 punkto nuostata, inžineriniais statiniais laikytini susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai. Pažymėtina, kad Statinių klasifikavimo pagal jų naudojimo paskirtį statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 pateiktas sporto paskirties inžinerinių statinių apibrėžimas. Sporto paskirties inžineriniai statiniai yra sporto aikštynai bei stadionai, kurie nėra pastatai, naudojami žaidimams atvirame ore, skirti sporto ir kūno kultūros reikmėms (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui, taip pat mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kita). Įgyvendinant priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ esminiu inžineriniu statiniu suprantami kaip didelę sklypo dalį užimantys ir turintys esminę įtaką sklypo naudojimui statiniai, kurie nėra sklype stovinčio pastato priklausiniai ir yra skirti savarankiškai funkcijai vykdyti, pvz. stadionas su visais būtinai priklausiniais (tribūnomis ir visa reikiama infrastruktūra), krepšinio aikštelė ir pan. Tačiau minėtos infrastruktūros atskiri komponentai gali būti laikomi kaip neesminiai inžineriniai statiniai, pvz. šiuo metu jau esamoje krepšinio aikštelėje statomas naujas krepšinio stovas, ar stadione pastatomi papildomi futbolo ar tinklinio vartai, suoliukai ir pan., kurie papildo ar išplečia pagrindinio inžinerinio statinio ar pastato naudojimo galimybes, pagerina esamos infrastruktūros savybes.

Palikti atsiliepimą
En