Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

09.1.3-CPVA-V-704 Švietimo prieinamumo didinimas

 

ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

09.1.3-CPVA-V-704
Švietimo prieinamumo didinimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Priemonės tikslas – didinti bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą” įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS
  • Transporto priemonių, palengvinančių ugdymo įstaigų pasiekiamumą, įsigijimas; 
  • bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimas ir šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas bendrojo ugdymo įstaigose;
  • aplinkos modernizavimas (specialiojo ugdymo erdvių renovacija, įrengimas ir pritaikymas švietimo pagalbos teikimui), specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas;
  • valstybinių vaikų vasaros edukacinių stovyklų ir sveiką gyvenseną skatinančių neformaliojo švietimo erdvių renovacija ir įrengimas;
  • vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra;
  • bendrojo ugdymo mokyklų ir neformalųjį švietimą teikiančių įstaigų aprūpinimas priemonėmis, skirtomis gamtos ir technologinių mokslų mokymui, neformalųjį švietimą teikiančių įstaigų patalpų pritaikymas laboratorinės įrangos panaudojimui, STEAM centrų veiklų organizavimo modelio sūkurimas, regioninių centrų mokymo metodikos parengimas bei regioninių centrų metodininkų mokymai ir konsultacijos.
GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;
  • Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla;
  • Nacionalinė švietimo agentūra

Priemonės dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2
Valstybės projektų sąrašas
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Jolita Grunevienė

Švietimo projektų skyrius 

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  j.gruneviene@cpva.lt 
far fa-phone  8 5 274 8728, +370 616 18728

Palikti atsiliepimą
En