Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

11.0.1-CPVA-V-201 Veiksmų programos administravimas

 

TECHNINĖ PARAMA

11.0.1-CPVA-V-201
Veiksmų programos administravimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Užtikrinti efektyvų veiksmų programos administravimą“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS
  • Pasirengimas, valdymas, stebėsena, tinklų kūrimas, skundų sprendimas, kontrolė, auditas, administracinės naštos projektų vykdytojams mažinimas, įskaitant elektroninio keitimosi duomenimis sistemas;
  • Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas administruojančių institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių, projektų vykdytojų gebėjimų administruoti ir naudoti ES struktūrinių fondų lėšas stiprinimas;
  • techninės paramos projektų administravimas;
  • su ankstesniais ir (ar) vėlesniais finansavimo laikotarpiais susijusios aukščiau išvardytos veiklos.
GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • Šios institucijos, nurodytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“: Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija), vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija, mokėjimo institucija, ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už iš ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, įgyvendinančioji institucija, Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Konkurencijos taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ar metodinės pagalbos centras;
  • ir (arba) šios institucijos, nurodytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“: vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija, mokėjimo institucija, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, pagal kompetenciją atsakinga už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, įgyvendinančioji institucija, visuotinės dotacijos valdytojas ar Viešųjų pirkimų tarnyba;
  • ir (arba) šios institucijos, nurodytos Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“: vadovaujančioji institucija, mokėjimo institucija, tarpinė institucija, įgyvendinančioji institucija, auditą koordinuojanti institucija, institucija, atsakinga už atrankinius patikrinimus, kai jos atlieka funkcijas, susijusias su projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimu;
  • ir (arba) institucija, kuriai pavesta atlikti Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ 1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktuose nurodytus auditus.

Kristina Michalkevičienė

Techninės paramos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope k.michalkeviciene@cpva.lt
far fa-phone  8 5 255 33 86, +370 685 35370

Palikti atsiliepimą
En