Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

12.0.1-CPVA-V-202 Informavimas apie veiksmų programą

 

TECHNINĖ PARAMA

12.0.1-CPVA-V-202
Informavimas apie veiksmų programą

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Užtikrinti informavimą apie ES investicijas“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS
  • Informavimo, komunikacijos, reklamos ir žiniasklaidos projektų įgyvendinimas;
  • renginių (konferencijų, seminarų, mokymų, geriausių projektų rinkimų ir apdovanojimų, kontaktų mugių, konkursų, žaidimų, viktorinų, atvirų durų dienų, parodų, socialinių akcijų ir t. t.) organizavimas;
  • žiniasklaidos stebėsena;
  • tyrimų, apklausų, testų, konsultavimo, efektyvumo vertinimo atlikimas ir studijų rengimas;
  • interneto svetainių ir puslapių kūrimas, tobulinimas, priežiūra ir plėtra;
  • leidinių, spaudinių, publikacijų ir pan. rengimas;
  • kitos informavimo ir komunikacijos veiklos, būtinos Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. patvirtintai komunikacijos strategijai (toliau – komunikacijos strategija) įgyvendinti;
  • su ankstesniais ir (ar) vėlesniais finansavimo laikotarpiais susijusios aukščiau išvardytos veiklos.
GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • Institucijos, kurioms Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ 4.16.11, 6.18 ir 9.11 papunkčiuose pavesta vykdyti informavimo apie veiksmų programą funkcijas: vadovaujančioji institucija, ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos;
  • ir (arba) šios institucijos, nurodytos 2007–2013 m. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas": vadovaujančioji institucija, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, pagal kompetenciją atsakinga už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, įgyvendinančioji institucija, visuotinės dotacijos valdytojas.

Viktorija Leskauskienė

Techninės paramos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  v.leskauskiene@cpva.lt
far fa-phone 8 5 219 15 93, +370 657 91732

Palikti atsiliepimą
En