Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

06.1.1-TID-V-502 Miestų aplinkkelių tiesimas

 

SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA (TRANSPORTAS)

06.1.1-TID-V-502
Miestų aplinkkelių tiesimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Priemonės tikslas – plėtoti ir tobulinti transeuropinio transporto tinklo kelius (TEN-T), diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Miestų aplinkkelių, esančių TEN-T kelių tinklo jungčių dalimi, tiesimas.

GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • Šios institucijos, nurodytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“: Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija), vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija, mokėjimo institucija, ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už iš ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, įgyvendinančioji institucija, Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Konkurencijos taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba ar metodinės pagalbos centras;
  • ir (arba) šios institucijos, nurodytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“: vadovaujančioji institucija, tvirtinančioji institucija, mokėjimo institucija, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, pagal kompetenciją atsakinga už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, įgyvendinančioji institucija, visuotinės dotacijos valdytojas ar Viešųjų pirkimų tarnyba;
  • ir (arba) šios institucijos, nurodytos Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“: vadovaujančioji institucija, mokėjimo institucija, tarpinė institucija, įgyvendinančioji institucija, auditą koordinuojanti institucija, institucija, atsakinga už atrankinius patikrinimus, kai jos atlieka funkcijas, susijusias su projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimu;
  • ir (arba) institucija, kuriai pavesta atlikti Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ 1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktuose nurodytus auditus.

Priemonės dokumentai

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų projektų III departamentą žemiau nurodytais kontaktais:

Audrius Tamkus

Darnaus transporto projektų skyrius

Skyriaus viršininkas
far fa-envelope  a.tamkus@cpva.lt
far fa-phone  8 5 2639752

Palikti atsiliepimą
En