Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

08.1.1-CPVA-K-429 Paslaugų centrai vaikams

 

UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ SANGLAUDA

08.1.1-CPVA-K-429

Paslaugų centrai vaikams

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Kompleksiškai ir individualizuotai gerinti teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, taip sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas.

REMIAMOS VEIKLOS

Kurti naujus arba plėsti esamus paslaugų centrus, kuriuose būtų kompleksiškai pagal poreikį teikiamos paslaugos, kurių šiuo metu trūksta arba kurios ribotai prieinamos vaikams su  negalia ir jų šeimos nariams:

  • bendrosios (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos) ir specialiosios (intensyvi krizių įveikimo pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, psichosocialinė pagalba, dienos socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa, laikinas atokvėpis ir kt.) socialinės paslaugos;
  • ankstyvosios reabilitacijos paslaugos vaikams su negalia;
  • kineziterapijos, ergoterapijos, žaidimų terapijos, dailės terapijos, logopedo, psichologo, reabilitologo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos vaikams su negalia paslaugos ir kitos specializuotos paslaugos ir (ar) moksliškai pagrįstos metodikos;
  • specializuotos pagalbos šeimos nariams paslaugos: psichologinės konsultacijos, individualios socialinės konsultacijos, individuali ar grupinė terapija, mokymai, susiję su raidos sutrikimais, tėvystės įgūdžių formavimo grupės ir kitos paslaugos;
  • esant poreikiui, sveikatos priežiūros (pvz., medicininės reabilitacijos, paliatyviosios pagalbos) paslaugos, konsultavimas dėl specialiojo ir neformalaus ugdymo raidos sutrikimų turintiems vaikams bei neformalaus ugdymo paslaugos vaikams su negalia (tiek, kiek šios paslaugos reikalingos teikiant Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose numatytas paslaugas).
     
     
GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

Viešieji juridiniai asmenys

Kontaktai

 Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Socialinės apsaugos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Rūta Carik

Socialinės apsaugos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  [email protected]
far fa-phone  8 5 210 7481, +370 663 13731

Palikti atsiliepimą
En