Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Skyriaus viršininkas | Švietimo projektai

Skyriaus viršininkas | Švietimo projektai

Į savo komandą kviečiame vadovą, kuris planuos, koordinuos ir užtikrins tinkamą švietimo ir mokslo srities projektų įgyvendinimą bei priežiūrą. Jam patikėsime nuolatinį vidinių programos procesų, procedūrų tobulinimą ir optimizavimą, savo skyriaus komandos sutelkimą siekiant bendrų rezultatų ir vieningos padalinio taikomos praktikos formavimą.

 

Mums svarbu, kad Tu ir Tavo komanda užtikrintumėte teisėtą, efektyvų ir skaidrų struktūrinių ir investicijų fondų lėšų naudojimą.

 

Ieškome komandos nario, kuris norėtų ir galėtų:

 • organizuoti ir užtikrinti tinkamą su Švietimo projektais susijusių teisės aktų, procedūrų, gerosios praktikos, rekomendacijų bei metodikų keitimo ir tobulinimo derinimą agentūroje bei su kitomis institucijomis;
 • inicijuoti, kurti ir optimizuoti švietimo projektų priežiūrai skirtas vidaus tvarkas, praktikas, priežiūros bei patikros metodikas;
 • užtikrinti optimalią prižiūrimų projektų pažangą, laiku identifikuojant rizikas bei taikant tinkamas priemones joms pašalinti;
 • efektyviai ir strategiškai planuoti, koordinuoti padalinio veiklą: kontroliuoti strateginių padalinio tikslų ir rodiklių įgyvendinimą, aktyviai dalyvauti darbuotojų planavimo, pritraukimo, įdarbinimo, ugdymo ir kitose su žmogiškaisiais ištekliais susijusiose veiklose, užtikrinti sklandžią vidinę bei išorinę komunikaciją;
 • aktyviai dalyvauti kuriant ir tobulinant bendrus agentūrai patikėtų projektų administravimo ir priežiūros veiklos procesus;
 • kurti ir palaikyti konstruktyvius dalykinius santykius su atsakingomis bei suinteresuotomis institucijomis, savo kompetencijos ribose atstovauti agentūros interesams.

Tam, kad Tau sektųsi, prireiks:

 • aukštojo arba jam prilygintino išsilavinimo;
 • vadovavimo įgūdžių (veiklos planavimo, organizavimo ir priežiūros, veiklos rezultatų vertinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo) bei vadovavimo padaliniui patirties;
 • ne mažiau kaip 3 metų Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų finansuojamų programų/ projektų administravimo ir įgyvendinimo patirties;
 • pareigybei aktualių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei specialiųjų reikalavimų išmanymo;
 • gebėjimo analitiškai mąstyti, objektyviai įvertinti aplinkybes, situaciją bei priimti optimalius sprendimus, siekiant užsibrėžtų tikslų ir rezultatų;
 • Gebėjimo suburti, motyvuoti žmones aktyviai dalyvauti padalinio bei organizacijos veikloje keliant aktualius klausimus, ieškant geriausių sprendimų, kryptingai siekiant padalinio bei organizacijos tikslų;
 • ryžto inicijuoti ir įgyvendinti tobulinant skyriaus veiklą reikalingus pokyčius;
 • viešo kalbėjimo, atstovavimo patirties bei puikių argumentavimo, sklandaus minčių dėstymo, pozicijos išlaikymo įgūdžių;
 • itin gerų anglų kalbos žinių: gebėjimo skaityti ir suprasti taikomus reglamentus, direktyvas anglų kalba, taip pat patirties šia kalba darant pristatymus apie darbą, bendraujant su užsienio delegacijomis ir pan.

Tavo būsima vadovė yra Eglė Vizbaraitė, tel. (8 5) 263 9763.

Mūsų siūlomas darbo užmokestis (bruto) yra nuo 1754 iki 2630 eurų. Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o  rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų.

 

Prisijunk prie mūsų komandos!

Visus reikiamus dokumentus iki rugsėjo 25 dienos pateik VTD interneto svetainėje www.vtd.lt. Pretendentų, kurie atitiks reikalavimus, laukia testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).

 

Jei turi klausimų, skambink tel. (8 5) 251 4407 mūsų atrankų vadybininkei Aistei Matuliauskienei

 

Informacija kandidatams: Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

 

Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Centrinei projektų valdymo agentūrai savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos apraše.

 

Palikti atsiliepimą
En