Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Konkursų nuorodos dėl vystomojo bendradarbiavimo projektų Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms

Konkursai pagal sritis:

Žmogaus teisės ir demokratinis valdymas: 

 • Pilietinė visuomenė (ang. Civil society);
 • Demokratija (ang. Democracy): parama demokratijai; parama rinkimams; parama saviraiškos laisvei;
 • Žmogaus teisės (angl. Human rights): teisėmis grindžiamas požiūris į vystomąjį bendradarbiavimą; žmogaus orumas; kova su kankinimu; kova su mirties bausme; žmogaus teisių gynimas; ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės; kova su bet kokia diskriminacija; vaikų, moterų, mažumų, neįgalių asmenų teisės; vietinių tautų teisės); žmogaus teisių instrumentai ir mechanizmai; religijos ir tikėjimo laisvė;
 • Vystomasis švietimas bei sąmoningumo ugdymas (angl. Development education and awareness raising);
 • Lyčių lygybė (angl. Gender equality);
 • Vietos valdžia (angl. Local authorities);
 • Taika ir saugumas (angl. Peace and security).

Paskelbti konkursai:

 • Europos Sąjungos techninės paramos (paslaugų pirkimo) konkursas Ukrainoje Nr. EuropeAid/140202/DH/SER/UA „Gender Equality in Ukraine

 

Maistas ir žemės ūkis:  

Aktualių kvietimų šiuo metu nėra.

 

Aplinka:

 

Ekonomioks augimas:

 • Privataus sektoriaus plėtra (angl. Private sector development): privataus sektoriaus dalyvavimas plėtros procesuose; galimybės gauti finansavimą; konkurencingumas; verslo plėtros paslaugos; tvarios ir atsakingos tiekimo grandinės;
 • Viešieji finansai ir makroekonomika (angl. Public finance and macroeconomy);
 • Regionų integracija (angl. Regional integration);
 • Pagalba prekybai (ang. Aid for trade): Prekybos politikos darnumas vystymuisi; pasaulinės vertės grandinės; supaprastinimai prekybai; techniniai standartai; intelektinės nuosavybės teisės; sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės.

 

Žmogiškasis vystymasis: 

Paskelbti konkursai:

 

Infrastruktūra: 

Paskelbti konkursai:

Palikti atsiliepimą
En