Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Planuojama finansavimo suma

Iki 14 481 001,00 Eur (keturiolikos milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio vieno euro 00 ct).

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas.

Galimi pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę, vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Kontaktai

Regina MockevičiūtėStruktūrinės paramos projektų II departamento švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, r.mockeviciute@cpva.lt , tel.: 8 5 219 1584

Finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Paraiškos numeris

Nr. 01

Finansavimo tikslas

Skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Palikti atsiliepimą
En