Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas kelionių išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2020-10-09

Planuojama finansavimo suma

50000

Atrankos būdas

Paraiškos bus vertinamos pagal jų pateikimo pirmumą (pirmiausiai bus vertinamos anksčiausiai pateiktos paraiškos). Daugiau informacijos pateikta Gairėse pareiškėjams.

Remiamos veiklos

Pagal šį kvietimą gali būti kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei  valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto paraišką.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje ar vienoje iš valstybių donorių registruotas juridinis asmuo.

Fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

2000

Paraiškų pateikimo būdas

Nuolatinis paraiškų teikimas. Kvietimo kelionių išlaidoms kompensuoti terminas pasibaigs, kai bus panaudotos visos kvietimui skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip likus trims savaitėms iki atitinkamo atviro kvietimo teikti projektų paraiškas pagal Programą pabaigos (atviri kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami www.cpva.lt ir www.eeagrants.lt).

1.         Pareiškėjas turi užpildyti lietuvių arba anglų kalba nustatytos formos paraiškos formą (1 priedas).

2.         Pareiškėjas gali pasirašyti paraišką ir pateikti ją CPVA vienu iš šių būdų:

2.1.       pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir kartu su priedais pateikti elektroniniu paštu eeagrants@cpva.lt;

2.2.       pasirašyti popierinę paraiškos versiją ir jos skenuotą kopiją su priedais  pateikti elektroniniu paštu eeagrants@cpva.lt.

 

Kontaktai

Oksana Ščerbickienė

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

(8 5) 210 7479

o.scerbickiene@cpva.lt

Finansavimo tikslas

Padėti skatinti dvišalę partnerystę tarp institucijų ar kultūros veikėjų iš valstybių donorių (Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės) ir Lietuvos.

Finansavimo intensyvumas

100 procentų tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

Iki 80 procentų visų paraiškai skirtų lėšų gali būti išmokėta avansu.

 

Palikti atsiliepimą
En