Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 "Paslaugų centrai vaikams"

Planuojama finansavimo suma

iki 14 117 648,00 Eur

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu

Remiamos veiklos

Numatoma kurti naujus arba plėsti esamus paslaugų centrus (centrų infrastruktūrą), kuriuose būtų kompleksiškai pagal poreikį teikiamos paslaugos, kurių šiuo metu trūksta arba kurios ribotai prieinamos vaikams su negalia ir jų šeimos nariams:

  • bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos;
  • ankstyvosios reabilitacijos paslaugos vaikams su negalia;
  • įvairių terapijų, logopedo, psichologo, reabilitologo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos vaikams su negalia paslaugos ir kitos specializuotos paslaugos ir (ar) moksliškai pagrįstos metodikos;
  • specializuotos pagalbos šeimos nariams paslaugos;
  • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugos, konsultavimas dėl specialiojo ir neformalaus ugdymo raidos sutrikimų turintiems vaikams bei neformalaus ugdymo paslaugos vaikams su negalia (tiek, kiek šios paslaugos reikalingos teikiant aukščiau nurodytas paslaugas)

Galimi pareiškėjai

Viešieji juridiniai asmenys
 

 

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

3 500 000,00 Eur

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų.

Kontaktai

Rūta Carik, Struktūrinių fondų ir investicijų programos Socialinės apsaugos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, 

r.carik@cpva.lt, tel.: 8 5 210 74 81.

Finansavimo tikslas

Gerinti kompleksiškai ir individualizuotai teikiamų paslaugų vaikams su negalia ir jų šeimos nariams prieinamumą, plėtojant šių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, taip sudarant sąlygas vaikams su negalia ir jų šeimos nariams gauti įvairiapusę socialinę, švietimo, sveikatos priežiūros pagalbą bei paslaugas.

Palikti atsiliepimą
En