Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas

Planuojama finansavimo suma

150 000 Eur

Atrankos būdas

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiška gali būti atmetama, jei vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams. Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Remiamos veiklos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo departamento parengtai koncepcijai „Mahmoodiya pradinės mokyklos Qasrki kaime, Pietų Sinjaro regione Irake atstatymas ir įrengimas“ įgyvendinti.

Projektas finansuojamas iš ministerijos strateginio veiklos plano priemonei „Stiprinti Lietuvos dalyvavimą Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo veikloje valstybėse partnerėse“ skirtų lėšų. Projektui įgyvendinti skiriama iki 150 000 eurų, projektą administruos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Galimi pareiškėjai

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

150 000 Eur

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba.

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2022 m. gegužės 20 d. 17:00 val. Lietuvos laiku.

TEIKTI PARAIŠKĄ

Kontaktai

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu +370 6 6313760  ir elektroniniu paštu l.janionyte@cpva.lt

Palikti atsiliepimą
En