Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimai

Filtruoti pagal sritį:
Paskelbta Pavadinimas Finansuojama sritis Teikti paraišką iki
2022-07-05
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 15.1.1-CPVA-V-862 „Prisitaikymas prie „Brexit’o: pagalba verslui“ ES fondų investicijos 2014-2020 m. Terminas praėjo
2022-06-13
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 15.1.1-CPVA-V-205 „Prisitaikymas prie Brexit‘o“ ES fondų investicijos 2014-2020 m. Terminas praėjo
2022-05-05
Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa Terminas praėjo
2021-11-26
Kvietimas teikti paraiškas 2022 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti Sporto bazių plėtra Terminas praėjo
2021-08-26
Kvietimas teikti paraiškas „ Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2021-07-07
Kvietimas teikti paraiškas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2021-07-07
Kvietimas teikti paraiškas "Gerovės konsultantų modelio įdiegimas" EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2021-05-17
Kvietimas teikti paraiškas „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas“ EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2021-04-26
Kvietimas teikti paraiškas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2021-04-21
Kvietimas teikti paraiškas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2021-04-19
Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa Terminas praėjo
2020-11-30
Kvietimas teikti paraiškas 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti Sporto bazių plėtra Terminas praėjo
2020-10-21
Kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2020-08-31
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Mokslo ir studijų institucijų veiklų rėmimas Terminas praėjo
2020-10-05
Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2021 metais Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa Terminas praėjo
2020-02-26
Kvietimas teikti paraiškas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2020-07-31
Kvietimas teikti paraiškas: „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2020-01-14
Kvietimas teikti paraiškas kelionių išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2020-07-31
Kvietimas teikti paraiškas „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas “ EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
2020-04-30
Kvietimas teikti paraiškas "Vietos kultūrinio verslumo skatinimas" EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Terminas praėjo
1 2 3
Palikti atsiliepimą
En