lten

Administruojamos paramos programų būklė

Duomenys pateikiami nuo paramos programų įgyvendinimo pradžios iki 2016-12-31