lten

Misija ir vertybės

Mūsų vizija

  Pirmaujantis programų ir projektų valdymo kompetencijų centras.

Mūsų misija

Bendradarbiaudami užtikriname patikimą finansinės paramos panaudojimą, efektyvų programų ir projektų valdymą, skleidžiame žinias ir patirtį Lietuvoje bei užsienyje. 

Mūsų vertybės

Profesionalumas. Mes siekiame kompetentingai atlikti darbą ir jaučiame atsakomybę už priimtus sprendimus.

Paslaugumas. Dirbdami stengiamės būti partneriais, esame geranoriški, mandagūs, operatyvūs.

Tobulėjimas. Nuolat mokomės ir tobulėjame, kad rastume naujų sprendimų ir juos taikytume savo veikloje.

Skaidrumas. Veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais.

 

 

Atnaujinta: 2015.11.18 15:01