lten

Paslaugos

Centrinė projektų valdymo agentūra yra atsakinga už Europos Sąjungos, įvairių tarptautinių institucijų, valstybės, kitomis lėšomis finansuojamų programų bei projektų administravimą Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat vykdo konsultacijų, susijusių su viešosiomis investicijomis kompetencijų centro funkcijas. Savo patirtį skleidžia pačių organizuojamuose mokymuose Lietuvos bei užsienio šalių institucijų atstovams.

Programų ir projektų administravimo paslaugos (visos programos):

 • Dalyvavimas kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą;
 • Projektų vertinimas;
 • Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra;
 • Pirkimų priežiūra;
 • Patikrų vietoje vykdymas;
 • Išlaidų tinkamumo vertinimas ir deklaravimas;
 • Ex-post kontrolė;
 • Lėšų planavimas ir atsiskaitymas;
 • Pažeidimų valdymas;
 • Informavimas ir viešinimas.

Konsultavimo paslaugos (tarptautinis bendradarbiavimas):

 • Pasiruošimas dvynių projektams;
 • Dalyvavimas dvynių projektuose;
 • Pasiruošimas kitiems projektams;
 • Dalyvavimas kituose projektuose;
 • Tarptautinių mokymų ir vizitų organizavimas.

Konsultacijų, susijusių su viešosiomis investicijomis, kompetencijų centras:

 • Metodinės medžiagos rengimas ir atnaujinimas;
 • Konsultavimas;
 • Partnerystės dokumentų vertinimas;
 • Informacijos kaupimas ir sklaida;
 • Dalyvavimas kuriant ir tobulinant teisinę, administracinę, institucinę ir finansinę sistemą.

Centrinė projektų valdymo agentūra viešųjų paslaugų neteikia. Informaciją apie kitų institucijų teikiamas viešąsias paslaugas rasite elektroninių valdžios vartų portale:

Atnaujinta: 2016.09.19 09:34