lten

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie CPVA tvarkomus asmens duomenis

Tvarkydama asmens duomenis, Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra  vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Išsamią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Centrinėje projektų valdymo agentūroje galite peržiūrėti čia arba atsisiųsti čia

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendindama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Centrinėje projektų valdymo agentūroje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP), kuris užtikrina, kad  Centrinė projektų valdymo agentūra tinkamai taikytų asmens duomenų apsaugos teisės aktus:

Edmundas Bogavičius
Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: e.bogavicius@cpva.lt
Tel.: 8 5 249 9239

 

Informacija apie vaizdo stebėjimą

Vaizdo duomenų tvarkymo CPVA taisyklės

 

Asmens duomenų tvarkymas pagal veiklos sritis

Dokumentai
Asmens duomenų tvarkymas administruojant Europos infrastruktūros tinklų priemonę
Asmens duomenų tvarkymas administruojant 2014-2020 ES fondų investicijų veiksmų programą
Asmens duomenų tvarkymas administruojant Energijos vartojimo efektyvumo didinimo fondų programą
Asmens duomenų tvarkymas administruojant Ignalinos programą
Asmens duomenų tvarkymas administruojant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą
Asmens duomenų tvarkymas administruojant 2004-2009 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus
Asmens duomenų tvarkymas administruojant 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus
Asmens duomenų tvarkymas administruojant PHARE programą ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę
Asmens duomenų tvarkymas administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos programą
Asmens duomenų tvarkymas vykdant Tarptautinio bendradarbiavimo veiklas
Asmens duomenų tvarkymas administruojant Lietuvos paramos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą
Asmens duomenų tvarkymas vykdant Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus veiklas
Asmens duomenų tvarkymas administruojant 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondą

Centrinė projektų valdymo agentūra taip pat vykdo dokumentų su asmens duomenimis saugojimą dėl pabaigtų administruoti programų ir jų procesų:

  • 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo programa;
  • 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai;
  • 2004–2009 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai;
  • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa;
  • 2007–2013 m. Išorės sienų fondas;
  • 2008–2013 m. Europos grąžinimo fondas;
  • Specialioji Kaliningrado tranzito programa;
  • Šengeno priemonė;
  • PHARE ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonė.

Baigtų administruoti programų dokumentai saugomi pagal programos įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus terminus.

 

Atnaujinta: 2018.09.21 12:51