lten

Informacijos apie asmenis rinkimas

  • 2017-10-03 CPVA kreipėsi į STT su prašymu pateikti duomenis apie asmenį, kuris siekia eiti Struktūrinės paramos projektų I departamento Techninės paramos projektų skyriaus viršininko pareigas.
  • 2016-11-24 CPVA kreipėsi į STT su prašymu pateikti duomenis apie asmenį, kuris siekia eiti Tarptautinių programų valdymo departamento Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus viršininko pareigas.
  • 2016-09-21 CPVA kreipėsi į STT su prašymu pateikti duomenis apie asmenį, kuris siekia eiti SFMIS pagalbos tarnybos vadovo pareigas.
  • 2016-09-16 CPVA kreipėsi į STT su prašymu pateikti duomenis apie asmenį, kuris siekia eiti Tarptautinių programų valdymo departamento Vidaus saugumo fondo skyriaus viršininko pareigas.
  • 2016-08-31 CPVA kreipėsi į STT su prašymu pateikti duomenis apie asmenį, kuris siekia eiti Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamento Pažeidimų prevencijos skyriaus viršininko pareigas.
  • 2016-08-17 CPVA kreipėsi į STT su prašymu pateikti duomenis apie asmenį, kuris siekia eiti direktoriaus pavaduotojo pareigas.
  • 2016-07-12 CPVA kreipėsi į STT su prašymu pateikti duomenis apie asmenį, kuris siekia eiti Struktūrinės paramos projektų I departamento Urbanistinės plėtros projektų skyriaus viršininko pavaduotojo pareigas.
  • 2016-04-13 CPVA kreipėsi į STT su prašymu pateikti duomenis apie asmenį, kuris siekia eiti personalo skyriaus viršininko pareigas.

Įsakymas dėl pareigybių, į kurias prieš asmenį skiriant į pareigas LR STT prašoma pateikti informaciją

Atnaujinta: 2017.10.05 13:43