lten

Struktūra

VšĮ "Centrinės projektų valdymo agentūros" struktūra.

 

 CPVA struktūrinių padalinių nuostatai ir veiklos sritys (išdėstyta pagal CPVA struktūrą):

Finansų valdymo ir apskaitos skyrius


Vidaus audito tarnyba


Personalo skyrius


Ignalinos programos skyrius


Viešosios ir privačios partnerystės skyrius


Kokybės užtikrinimo skyrius


Bendrųjų reikalų skyrius


Komunikacijos skyrius


Technologijų skyrius

Struktūrinės paramos I departamentas

Techninės paramos projektų skyrius 

Urbanistinės plėtros projektų skyrius

Sveikatos projektų skyrius

Kultūros projektų skyrius

Struktūrinės paramos projektų I departamento ir jo skyrių nuostatai

Struktūrinės paramos II departamentas

Informacinės visuomenės plėtros projektų skyrius

Socialinės apsaugos projektų skyrius

Švietimo projektų skyrius

Struktūrinės paramos projektų II departamento ir jo skyrių nuostatai

Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamentas

Vidaus sistemų valdymo skyrius

Pažeidimų prevencijos skyrius

Finansų skyrius

Struktūrinės paramos sistemų valdymo departamento ir jo skyrių nuostatai

SFMIS pagalbos tarnyba

 

Tarptautinių programų valdymo departamentas

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyrius

Šveicarijos programos skyrius

Vidaus saugumo fondo skyrius

Tarptautinės paramos finansų skyrius

Teisės ir kokybės kontrolės tarnyba


Tarptautinių programų valdymo departamento ir jo skyrių nuostatai

Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

 
Atnaujinta: 2017.02.20 11:03