lten

ES fondų investicijos 2014-2020 m.

NVO kviečiamos prisijungti prie ES fondų komunikacijos

2017.07.11

Nevyriausybinės organizacijos (NVO) bei socialiniai ekonominiai partneriai, atstovaujantys įvairias asociacijas, jau gali teikti paraiškas ir planuoti vykdyti ES fondų komunikacijos veiklas.

„Norime paskatinti nevyriausybines organizacijas komunikacijos kampanijomis ne tik prisidėti prie efektyvesnio NVO atstovaujamų tikslinių grupių informavimo apie ES investicijas, jų galimybes, naudą ir rezultatus, bet, svarbiausia, skatinti atstovaujamų grupių nuostatų ir elgesio pokyčius“, – sakė finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.  

Priemone „Komunikacija apie ES investicijas“ siekiama ne tik įtraukti NVO bei socialinius ekonominius partnerius į ES fondų komunikacijos procesą, jį papildyti naujomis, kūrybiškomis veiklomis bei užtikrinti įvairių socialinių grupių informavimą, bet ir paspartinti 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimą.

Komunikacijos kampanijas atstovaujamoms tikslinėms grupėms galės vykdyti NVO, asociacijos bei prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Paraiškos šių veiklų finansavimui gauti Centrinei projektų valdymo agentūrai gali būti teikiamos iki rugsėjo 22 dienos 15.00 val. Vienos komunikacijos kampanijos įgyvendinimui galės būti skirta iki 30 tūkst. eurų.

Iki 2020 m. NVO ir socialinių ekonominių partnerių komunikacijos apie ES investicijas veikloms skirta 1 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas ir reikalavimus planuojamiems projektams galite rasti čia.

LR finansų ministerijos informacija

 
 
Atnaujinta: 2017.07.11 16:06