lten

CPVA bus atsakinga už transporto srities projektų administravimą

Kita
2018.04.05

Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui reorganizuoti Transporto investicijų direkciją (TID). Šios įstaigos pagrindines funkcijas perims Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). Nuo š. m. birželio 1 d. CPVA bus atsakinga ir už transporto srities projektų administravimą, kurie yra finansuojami ES investicijų fondo bei Europos infrastruktūros tinklų programos (EITP) lėšomis.

Šia pertvarka toliau siekiama mažinti biudžetinių įstaigų skaičių, efektyvinti jų veiklą, racionaliau naudoti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius ir taip taupyti valstybės biudžeto lėšas.

Šiuo metu TID ir CPVA vykdo panašias funkcijas ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo srityje. Įstaigų tikslai ir priemonės jiems pasiekti taip pat panašios, skiriasi tik veiklos sritys. TID veikia transporto infrastruktūros plėtros, CPVA – švietimo, informacinės visuomenės, kultūros, užimtumo ir socialinės sanglaudos, sveikatos apsaugos, regioninės plėtros ir techninės paramos srityse.

Po reorganizacijos CPVA centralizuotai atliks bendrąsias funkcijas – veiklos planavimo, personalo administravimo, finansinių išteklių apskaitos ir ataskaitų rengimo, viešųjų pirkimų, materialinio aprūpinimo, informacinių ir komunikacinių sistemų valdymo, viešųjų ryšių, vidinių teisės aktų rengimo bei bendros praktikos formavimo.

Papildomų valstybės biudžeto lėšų šiai pertvarkai neprireiks, nes bus panaudoti TID šių metų veiklai numatyti asignavimai.

Parengta pagal Susisiekimo ministerijos informaciją

Atnaujinta: 2018.04.05 10:57