lten

Tarptautinis bendradarbiavimas

2018.06.11 Europos Komisija: CPVA atitinka dar vieną ES standartą

Europos Komisija, atlikusi Centrinės projektų valdymo agentūros veiklos vertinimą dėl papildomo standarto (Pillar Assessment), pripažino, kad agentūra atitinka Europos Komisijos nustatytus kriterijus ir gali tiesiogiai valdyti ES subsidijas.

2018.06.08 CPVA darbuotojai dalinasi Dvynių projektų pasiūlymų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi

Vilniuje ES Dvynių projektų pasiūlymo rengimo ir administravimo žinias kaupė Egipto, Kroatijos, Estijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos viešojo sektoriaus atstovai, kurie dalyvavo gegužės 29-30 dienomis Centrinės projektų valdymo...

2018.06.01 Lietuviai dalinosi patirtimi su Švedijos institucijomis, dirbančiomis vystomojo bendradarbiavimo srityje

Gegužės 30-31 d. URM ir CPVA atstovai dalyvavo pažintiniame vizite Stokholme, kurio tikslas buvo susitikti su institucijomis, įgyvendinančiomis Švedijos vystomojo bendradarbiavimo politiką bei vykdančiomis kitą tarptautinio...

2018.05.24 URM ir CPVA darbuotojai domėjosi Ispanijos vystomojo bendradarbiavimo ir kitų tarptautinių iniciatyvų įgyvendinimu

URM ir CPVA atstovai dalyvavo pažintiniame vizite Madride, kurio tikslas buvo susipažinti su Ispanijos agentūrų, vykdančių Ispanijos dvišalio ir tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektus, veikla, apsikeisti įžvalgomis apie...

2018.03.22 Vilniuje vyko tarptautinė konferencija vystomojo bendradarbiavimo partnerystėms Ukrainoje stiprinti

Kovo 22 dieną Vilniuje vyko konferencija, skirta Ukrainai paramą teikiančių donorų bendradarbiavimo stiprinimui, viešojo sektoriaus institucinių gebėjimų vystomojo bendradarbiavimo srityje ugdymui, platesnės visuomenės informavimui ir...

2018.03.13 Lietuvos ir Latvijos ekspertai pradėjo Dvynių projekto įgyvendinimą Makedonijoje

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras kartu su Latvijos policijos Kriminalistinių tyrimų departamentu bei Centrine projektų valdymo agentūra pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos Dvynių projektą „Tolesnis gebėjimų tirti...

2018.02.19 Ukrainos mokesčių ir muitų sistemą stiprins Lietuvos ekspertai

Šiandien Kijeve įvyko pirmasis oficialus susitikimas, kuriuo Lietuva pradeda dalintis gerąja patirtimi, kuri padės Ukrainai žengti reformų keliu. Susitikime dalyvauja LR Finansų ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI),...

2017.12.17 Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimas kovoje su korupcija vyks padedant Lietuvos, Rumunijos ir Suomijos partneriams

Gruodžio 7 d. Kišiniove oficialiai atidarytas ES finansuojamas „Dvynių“ programos projektas „Parama Moldovos Respublikos teisėsaugos institucijų gebėjimų stiprinimui korupcijos nusikaltimų prevencijos ir tyrimo srityje“ (toliau –...

2017.12.15 Gruzijoje pradedamas įgyvendinti elektroninių ryšių reguliavimo srities ES Dvynių projektas

2017 m. gruodžio 12 d. Tbilisyje (Gruzija) įvyko oficialus Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal ES standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir...

2017.11.23 Moldovos muitinės tarnybą modernizuoti padės Lietuvos ir Italijos ekspertai

Lapkričio 21 d. Kišiniove oficialiai atidarytas ES finansuojamas Dvynių programos projektas „Pagalba modernizuojant Moldovos muitinės tarnybą pagal Asociacijos susitarimo reikalavimus“.