lten

Albanijoje užbaigtas ES Dvynių projektas, skirtas vartotojų apsaugai

Tarptautinis bendradarbiavimas
2017.11.10

Tiranoje (Albanijoje) ketvirtadienį, lapkričio 9.d. buvo surengta Europos Sąjungos finansuojamo Dvynių programos projekto, skirto vartotojų apsaugos sistemos stiprinimui Albanijoje, uždarymo ceremonija. 8 mėnesių trukmės projektą įgyvendino Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pasitelkusi Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir Centrinę projektų valdymo agentūrą.

Projekto metu buvo stiprinami Albanijos vartotojų apsaugos institucijų gebėjimai taikant vartotojų apsaugos teisės aktus per gerąją ES praktiką ir didinamas visuomenės informuotumas apie vartotojų teises.

Projekto metu Lietuvos ekspertai dalinosi savo patirtimi užtikrinant vartotojų apsaugą su Albanijos vartotojų teises ginančiomis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Projekto metu buvo atlikti Albanijos vartotojų ir verslo nuomonių tyrimai apie vartotojų teisių apsaugos sistemos vertinimą ir suformuluotos rekomendacijos dėl tolimesnių žingsnių gerinant institucijų gebėjimus bei užtikrinant nuoseklų vartotojų švietimą.

Projekto įgyvendinimo metu partneriai iš Albanijos Lietuvoje lankėsi du kartus ir sėmėsi patirties iš kolegų Lietuvoje. Savo patirtimi su kolegomis iš Albanijos taip pat sutiko pasidalinti Konkurencijos taryba, Ryšių reguliavimo tarnyba, Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas, Valstybinė kainų ir energetikos komisija bei Lietuvos bankas. Į projektą Lietuvos kvietimu taip pat sutiko įsitraukti Latvijos vartotojų teisių apsaugos centras bei pasidalinti savo gerąja patirtimi ginant vartotojus.

ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas.

Informacija parengta Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Atnaujinta: 2017.11.10 07:31