Lietuvai patikėta įgyvendinti ES Dvynių projektą Turkijoje - Naujienų archyvas - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvai patikėta įgyvendinti ES Dvynių projektą Turkijoje

2018.01.26

Sausio 24 d. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Centrinė projektų valdymo agentūra gavo pranešimą apie laimėtą ES trumpalaikį Dvynių projektą "Nacionalinio koordinavimo ir bendro rizikos analizės centro bei integruoto sienų valdymo integruotos duomenų bazės kūrimas" Turkijoje.

Lietuvos ekspertų grupė ir Turkijos vidaus reikalų ministerija bendradarbiaus kartu įgyvendinant projektą, kurio trukmė 6 mėnesiai. Projekto tikslas - suteikti nacionalinio koordinavimo ir jungtinio rizikos analizės centro (NKJRAC) tinkamus rizikos ir informacijos valdymo modelius, pristatyti IBM koncepciją ir integruoti šią koncepciją į taikomus darbo metodus, siekiant palengvinti teisėtą asmenų ir prekių judėjimą, bei kovojant su neteisėta migracija ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu gerinti koordinavimą ir bendradarbiavimą pagal ES ir IBM strategijas. CPVA tai jau trečiasis ES Dvynių projektas įgyvendinamas Turkijoje. Projekto įgyvendinimui skiriama 250 000 eurų. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

ES Dvynių projektas - viena iš ES priemonių, padedančių šalims kandidatėms ir naujoms ES šalims integruotis į Europos Sąjungą. Nuo 2004 m. Dvynių programa yra prieinama ir ES Rytų ir Pietų kaimynystės šalims partnerėms. Tokių projektų metu institucijos iš skirtingų valstybių dirba kartu tam, kad tobulintų šalies partnerės viešojo administravimo gebėjimus ir perduotų sukauptą darbo patirtį.

 

 
 
Atnaujinta: 2018.01.26 09:18