Lietuviai dalinosi patirtimi su Švedijos institucijomis, dirbančiomis vystomojo bendradarbiavimo srityje - Naujienų archyvas - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuviai dalinosi patirtimi su Švedijos institucijomis, dirbančiomis vystomojo bendradarbiavimo srityje

2018.06.01

Š. m. gegužės 30-31 d. LR užsienio reikalų ministerijos (URM) ir Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) atstovai dalyvavo pažintiniame vizite Stokholme (Švedija), kurio tikslas buvo susitikti su institucijomis, įgyvendinančiomis Švedijos vystomojo bendradarbiavimo politiką bei vykdančiomis kitą tarptautinio bendradarbiavimo veiklą, pasidalinti patirtimi dalyvaujant tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo konkursuose bei aptarti partnerystės galimybes.

Vizito metu Lietuvos atstovai susitiko su Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūros (SIDA), Švedijos užsienio reikalų ministerijos, Švedijos statistikos agentūros, Švedijos aplinkos apsaugos agentūros ir Švedijos instituto atstovais. Susitikimų metu kolegoms iš Lietuvos buvo pristatyta Švedijos vystomojo bendradarbiavimo politika, jos įgyvendinimo principai, pasidalinta patirtimi apie vystomąjį bendradarbiavimą, finansuojamą Švedijos nacionalinio biudžeto bei ES ir kitų tarptautinių donorų lėšomis.

SIDA atstovai kolegoms iš Lietuvos pristatė SIDA veiklos organizavimo principus, strategiją, vykdomas programas, vystomojo bendradarbiavimo finansavimo iš Švedijos nacionalinio biudžeto schemą, dokumentus, kuriais vadovaujantis įgyvendinamos Švedijos vystomojo bendradarbiavimo ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie dabartinę vystomojo bendradarbiavimo situaciją, iniciatyvas tarptautinio bendradarbiavimo srityje, kolegos iš Lietuvos pasidalino Lietuvos patirtimi ir pažanga vystomajame bendradarbiavime.

Susitikimo Švedijos užsienio reikalų ministerijoje metu Lietuvos atstovams pristatyta tarptautinio ir vystomojo bendradarbiavimo politika, koordinavimas, planavimas, struktūra, įgyvendinimo mechanizmai bei instrumentai. Švedija turi ilgametę patirtį pagalbos vystymuisi srityje; parama vystymuisi dažnai taip pat teikiama su tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Jungtinės Tautos (JT) ir Europos Sąjunga (ES). Vienas iš pagrindinių Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo tikslų – skurdo mažinimas pasaulyje.

Lietuvos delegacija taip pat apsilankė Švedijos statistikos bei Švedijos aplinkos apsaugos agentūrose. Abi šios institucijos aktyviai dalyvauja tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose, taip perduodamos savo žinias ir patirtį mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šalims. Švedijos statistikos agentūra yra įgyvendinusi vystomojo bendradarbiavimo projektus tokiose šalyse kaip Albanija, Kosovas, Moldova, Gruzija, Kambodža, Gvatemala, Kenija, Somalis ir kt. Švedijos aplinkos apsaugos agentūra dvišalį bendradarbiavimą papildomai orientuoja į tokias šalis kaip Indija, Kinija, Brazilija, Palestina, Rusija ir kt.

Susitikime su Švedijos institutu buvo pristatyta instituto veikla, kuri apima tokias sritis kaip kultūra, švietimas, mokslas ir verslas siekiant stiprinti ryšius ir prisidedant prie darnaus vystymosi Baltijos jūros ir Rytų Europos regionuose.

Susitikimų metu vyko aktyvios diskusijos ir dalijimasis patirtimi, Švedijos institucijos rodė ypatingą susidomėjimą Lietuvos patirtimi ir dideliais pasiekimais ES finansuojamų Dvynių projektų srityje.

To paties vizito Stokholme metu URM ir CPVA atstovai apsilankė Lietuvos ambasadoje Švedijoje, kur susitiko su Ambasadoriumi A. Rimkūnu, pasidalino įžvalgomis apie vizitus Švedijos institucijose bei vystomojo bendradarbiavimo veiklas.

Vizitas Švedijoje - tai antrasis šešių vizitų, planuojamų įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“. Pirmasis URM ir CPVA darbuotojų vizitas vyko Madride (Ispanija) šiuo metų gegužės 21-22 d.

 

 
 
Atnaujinta: 2018.06.01 14:36