Lietuvos kriminalinės policijos biuras įgyvendino projektą Kroatijoje kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija srityje - Naujienų archyvas - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos kriminalinės policijos biuras įgyvendino projektą Kroatijoje kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija srityje

2017.09.21

2017 m. rugpjūčio 30 d. Zagrebe (Kroatijoje) vyko Lietuvos kriminalinės policijos biuro įgyvendinamo Europos Sąjungos Dvynių programos trumpalaikio projekto „Nacionalinės policijos tarnybos kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu administracinių ir operacinių pajėgumų stiprinimas (CRO NPOSCOC)" uždarymo renginys.

Renginio metu pristatyti projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai, kurie svarbūs Kroatijos policijos institucijai gerinant kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Uždarymo renginyje dalyvavo Lietuvos projekto lyderis, Biuro viršininko pavaduotojas p. Andžejus Roginskis ir Lietuvos Respublikos ambasados Austrijoje Zagrebo skyriaus vadovas p. Donatas Žiugžda. Lietuvos atstovus priėmė Kroatijos policijos generalinio direktorato vadovo pavaduotojas p. Zvonimir Vnučec, Europos Komisijos atstovybės Kroatijoje atstovai ir Kroatijos projekto lyderė, Kroatijos nacionalinės policijos tarnybos kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu (toliau - NPOSCOC) vadovė, p. Svjetlana Harambašić.

Projekto įgyvendinimo metu buvo išanalizuota Kroatijoje kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija srityje taikoma teisinė bazė, administracinės ir veiklos procedūros bei esami informacinių technologijų pajėgumai. Viso to pagrindu buvo parengtos ataskaitos dėl minėtų sričių tobulinimo. Didinant NPOSCOC pareigūnų gebėjimus buvo atlikta mokymo poreikių analizė, kurios pagrindu parengti mokymo planai NPOSCOC pareigūnams šiomis temomis: teisėsaugos institucijų darbuotojų - instruktorių rengimas; finansų tyrimai ir kova su pinigų plovimu; kova su organizuotu nusikalstamumu, narkotikais, ekonominiais nusikaltimais ir korupcija; informacijos analizė. Minėtų mokymo planų pagrindu surengti keturi mokymų renginiai NPOSCOC pareigūnams. Įgyvendinant projektą taip pat buvo suorganizuoti pažintiniai vizitai Lietuvoje NPOSCOC pareigūnams ir parengtos trys mokymo medžiagos - praktiniai vadovai šiomis temomis: finansų tyrimai ir kova su pinigų plovimu; kova su organizuotu nusikalstamumu, narkotikais, ekonominiais nusikaltimais ir korupcija; informacijos analizė.

Kaip uždarymo renginyje pažymėjo Projekto vadovas A. Roginskis: „Šis, jau penktasis Lietuvos įgyvendinamas projektas Kroatijoje, rodo aukštą Lietuvos policijos profesionalumo lygį, tarptautinį pripažinimą ir pasitikėjimą teikiant konsultacijas bei vykdant praktinius mokymus Kroatijos policijos pareigūnams kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija srityse. Savo ruožtu, kolegos iš Kroatijos policijos pademonstravo atkaklų nusiteikimą ir entuziazmą įgyvendinant projektą, kuriuo siekiame padėti stiprinti teisinius pagrindus kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, administracinius ir veiklos organizavimo gebėjimus".

Kroatijos policijos generalinio direktoriaus pavaduotojas p. Zvonimir Vnučec akcentavo, kad vidaus administracinių ir veiklos procedūrų bei techninių gebėjimų tobulinimas leis ryžtingiau vykdyti prioritetinius veiklos uždavinius - kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Kiekvienas žingsnis stiprinant minėtas NPOSCOC sritis siunčia aiškią žinutę, kad policija yra pasirengusi atlikti jai skirtus darbus.

Už projektą atsakinga Kroatijos policijos atstovė p. S. Harambašić paminėjo, kad šis Projektas suteikė daugybę naujų idėjų, kurias toliau svarstysime ir realizuosime tobulindami savo administracines ir veiklos organizavimo procedūras, taip pat per trumpą laiką mūsų pareigūnai gavo reikalingų praktinių žinių ir įgijo įrankius - mokymo medžiagas, kurias naudos savo veikloje ir perduodami žinias savo kolegoms.

Pažymėtina, kad šis Lietuvos įgyvendintas projektas Kroatijoje yra geras pavyzdys bendradarbiavimo tęstinumo, kuris prasidėjo 2014 m. įgyvendinant pirmąjį ES Dvynių projektą, kuriuo buvo teikta parama Kroatijai rengiantis narystei Šengeno erdvėje. Projektui įgyvendinti buvo skirtas ES finansavimas. Projekto administracinį ir finansinį valdymą padėjo užtikrinti didelę Dvynių projektų Kroatijoje administravimo patirtį turinti VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

ES Dvynių programoje Kroatija yra aktyviausia Lietuvos partnerė. Lietuvos institucijos įgyvendino aštuoniolika Dvynių projektų Kroatijoje, kur lietuviai su kroatais dalinosi patirtimi ES Sanglaudos fondų valdymo, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo, ES fondų apsaugos nuo grobstymo, nemokamos teisinės pagalbos, rinkiminių kampanijų priežiūros, ES reikalų koordinavimo, Šengeno informacinės sistemos, kriminalistinių tyrimų, teisėjų akademijos mokymų klausimais.

 

Informacija parengta Lietuvos kriminalinės policijos biuro

 
 
Atnaujinta: 2017.09.28 13:29