lten

Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai kartu su CPVA padės Serbijos kolegoms stiprinti kriminalinės žvalgybos sistemos pajėgumus

2018.03.01

Š. m. vasario 13 d. ES delegacija Serbijoje pranešė, kad Lietuva laimėjo atranką trumpalaikiam Dvynių projektui Serbijoje „Gebėjimų įgyvendinti nacionalinę kriminalinės žvalgybos sistemą stiprinimas (NCIS)“. Projektą, bendradarbiaudami su kolegomis iš Serbijos Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendins Lietuvos kriminalinės policijos biuras kartu su Centrine projektų valdymo agentūra.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras jau daugiau nei 15 metų sėkmingai koordinuoja, įgyvendina ir tobulina kriminalinės žvalgybos pajėgumus, taip pat vertinant surinktą profesionalų komandą, Serbijos partneriams bus suteikta visa reikalinga parama tobulinant savo kovos su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu pajėgumus remiantis geriausia ES valstybių narių ir tarptautine praktika. Projektui vadovaus Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris. Projekto biudžetas 200 tūkst. Eurų, numatoma trukmė – 8 mėnesiai.

Tai jau šeštasis Lietuvos laimėtas ES Dvynių projektas Serbijoje nuo 2004 m. Trys projektai buvo laimėti kartu su Prancūzija kaip vyresniąja partnere ir tris projektus Lietuva laimėjo individualiai. Lietuvos policijai - tai jau 10-asis ES Dvynių projektas, kuriuo teikiama parama narystės ES siekiančių bei Europos Sąjungos Rytų ir Pietų kaimynystės šalių teisėsaugos institucijoms.

Dvynių programa – tai ES paramos instrumentas, skirtas ES šalių kandidačių ir ES Rytų ir Pietų kaimynystės šalių viešajam sektoriui. Dvynių projektuose, skirtuose stiprinti administracinius gebėjimus, padėti reformuoti įvairias valstybės sektoriaus sritis, perimti ES teisinę bazę,- bendradarbiauja ES valstybių narių ir valstybių paramos gavėjų giminingos viešojo sektoriaus įstaigos. Lietuva šioje ES programoje ekspertinę paramą teikia nuo 2004 m. ir yra individualiai arba su partneriais laimėjusi 93 projektų atrankas. Virš 40 laimėtų projektų įgyvendinta arba įgyvendinama Vakarų Balkanuose. Europos Komisijos 2014–2016 metų duomenimis, Lietuva ES Dvynių programoje yra sėkmingiausių ES šalių penketuke. 2017 m. Lietuvos institucijos laimėjo 13 iš 19 pateiktų projektų atrankų.

 
 
Atnaujinta: 2018.03.01 13:42