lten

Vidaus saugumo fondas 2014-2020 m.

Parengti pavyzdiniai viešojo pirkimo dokumentai

2017.07.24

Centrinė projektų valdymo agentūra, norėdama palengvinti projektų vykdytojų darbą rengiant viešųjų pirkimų dokumentus pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ), parengė pavyzdinius pirkimo dokumentus.

Šiais pavyzdiniais dokumentais gali būti remiamasi rengiant konkrečius tarptautinio bei supaprastinto atviro konkurso prekėms įsigyti dokumentus. Jei supaprastintiems pirkimams VPĮ įtvirtina kitokius reikalavimus nei tarptautiniams pirkimams, į tai prie tam tikrų dokumentų nuostatų atkreipiamas dėmesys CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento teisininkų komentarais. Pavyzdiniais dokumentais gali būti remiamasi ir rengiant konkrečius paslaugų pirkimo dokumentus. Tokiu atveju Perkančiųjų organizacijų atstovai turėtų pakoreguoti paslaugoms netinkančias šių dokumentų nuostatas.

Parengti dokumentai skirti Vidaus saugumo fondo lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams.

Dokumentai skelbiami šiuo adresu >>

 
 
Atnaujinta: 2017.07.24 11:22