Korupcijos prevencija - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

Korupcijos prevencija

Viena iš pagrindinių CPVA vertybių – skaidrumas. Mes veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais, stengiamės, kad mūsų klientai ir partneriai bendraudami su mumis laikytųsi tokių pat principų.

Apie galimai neskaidrias Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojų veiklas ar savo įtarimus dėl netinkamai administruojamų CPVA programų galite pranešti:

Visais išvardintais atvejais informacija gali būti teikiama anonimiškai.

Pranešimus apie galimai neskaidrius veiksmus asmeniškai galite pateikti kiekvieną darbo dieną nuo 7.30 val. CPVA patalpose, adresu S. Konarskio g.13 (Vilnius).

Jei pranešėjas bet kokia forma informuodamas apie galimai neskaidrią veiklą pateikia savo asmens duomenis, jo autorystės konfidencialumą ir neatskleidimą netinkamiems asmenims CPVA užtikrina asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją:

Edmundas Bogavičius, 

Kokybės užtikrinimo skyriaus viršininkas, 

e.bogavicius@cpva.lt, tel.: tel.: 8 5 249 9239

Taip pat, norėdami pateikti savo pranešimą mūsų interneto svetainėje, kairėje pusėje galite pasirinkti skiltį "Jūsų atsiliepimai", nurodyti pranešimo tipą "Kaip vertinate mūsų darbą?" ir nenurodant nei vardo, pavardės ar elektroninio pašto pateikti savo pranešimą.

Pateiktus pranešimus apie galimus korupcinės veikos atvejus CPVA nagrinėja ir informuoja pranešimų autorius apie tyrimo rezultatus ir, prireikus, apie priemones, kurių buvo imtasi, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešimai, skundai ar kita pateikta informacija nagrinėjama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Asmuo, pateikęs pranešimą, apie institucijų atliktus veiksmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą, tačiau CPVA nusprendus, atsakymas į tokio pobūdžio skundą gali būti skelbiamas viešai, adresu www.cpva.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

CPVA darbuotojų elgesys su dovanomis: Mes vertiname bendradarbiavimą su mūsų klientais bei partneriais. Geriausia dovana mums už visų mūsų kartu pasiektus tikslus yra padėka, pasakyta žodžiu ar parašyta raštu.

Tradicijas gerbiame, todėl dovanas pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas, taip pat mūsų klientus reprezentuojančias ir jų istorijas pasakojančias dovanas priimame ir teikiame patys.

Visas CPVA darbuotojams įteiktas dovanas registruojame.

Esame atviri, paslaugūs ir linkę bendrauti, tad jauskitės drąsiai susitikimui su mumis turėdami tik klausimą ar temą diskusijai.

Mes deklaruojame šiuos principus viešai, kad visi kartu išvengtumėme dviprasmiškų situacijų.

Korupcijos prevencijos programa:

CPVA skaidrumo politika

Korupcijos prevencijos priemonių vykdymas:

Korupcijos pasireiškimo tikimybė:

LR finansų ministro įsakymas "Dėl LR finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo"2008 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1K-288, Vilnius

 

Korupcijos rizikos analizė:

Agentūroje vertintos ir analizuotos veiklos sritys antikorupcijos atžvilgiu

CPVA veiklos sričių antikorupcinis vertinimas: 2017m.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas:

Pagal CPVA kompetenciją teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas šiuo metu neatliekamas. 

Informacijos apie asmenis rinkimas

Atnaujinta: 2018.05.04 14:36