lten

Pereinamojo laikotarpio priemonė

PHARE programą  nuo 2004 iki 2006 metų pakeitė Europos Sąjungos parama pagal Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonę (Transition Facility). Ši priemonė skirta tęsti Lietuvos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimą bei padėti pašalinti administracinių gebėjimų spragas įgyvendinant Bendrijos teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą, t. y. tęsti darbus, pradėtus iki stojimo į ES laikotarpiu pagal PHARE programą, remiantis PHARE programos principais.

Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės įgyvendinimo instrumentai lieko tokie patys kaip ir PHARE programos atveju, t.y. Dvynių ir Trumpalaikiai Dvynių projektai, techninės pagalbos bei mažos apimties tiekimo projektai. Projektų investicinių komponentų dalims buvo numatyta ne mažiau nei 25 procentai bendrojo finansavimo lėšų iš Lietuvos biudžeto.


Paramos gavėjai

Aplinkos, Finansų, Vidaus reikalų, Žemės ūkio, ministerijos ir joms pavaldžios institucijos, tokios kaip Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Generalinė prokuratūra, Valstybės kontrolė, Statistikos departamentas ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Muitinės ir Policijos departamentai, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Nacionalinė mokėjimų agentūra, Augalų apsaugos tarnyba. Pagal šią programą buvo remiamos ir kitos valstybinės institucijos.

 

Paramos sritys

Pagalba skiriama ilgalaikiam poreikiui stiprinti institucinius gebėjimus tam tikrose srityse priemonėmis, kurios negali būti finansuojamos iš struktūrinių fondų, ypač šiose srityse:

 • teisingumas ir vidaus reikalai (teismų sistemos stiprinimas, išorės sienų kontrolė, kovos su korupcija strategija, teisėsaugos pajėgumų stiprinimas);

 • finansų kontrolė;

 • Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu;

 • vidaus rinka, įskaitant muitų sąjungą;

 • aplinkosauga;

 • veterinarijos tarnybų ir administracinių gebėjimų, susijusių su maisto sauga, stiprinimas;

 • žemės ūkio ir kaimo plėtros administracinės ir kontrolės struktūros;

 • branduolinė sauga;

 • statistika;

 • viešojo administravimo stiprinimas pagal poreikius.


Atsakingos institucijos

Nacionalinis paramos koordinatorius bei nacionalinis organizatorius – Finansų ministerija;
Įgyvendinančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

 

Agentūros funkcijos

 

 • Viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas ir vykdymas

 • Sutarčių sudarymas

 • Projektų įgyvendinimo priežiūra, patikros

 • Finansinis planavimas, mokėjimo prašymų patikra, lėšų išmokėjimas, išankstinė ir tarpinė finansų kontrolė, apskaita

 • Paramos gavėjų konsultavimas

Atnaujinta: 2013.02.28 17:21