lten

Specialioji Kaliningrado tranzito programa

Pažymėtina, kad Specialioji Kaliningrado tranzito programa skirta išskirtinai tik Lietuvos Respublikai.

 

Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija 2002 m. lapkričio 11 d. pasirašė Bendrąjį pareiškimą dėl tranzito tarp Kaliningrado regiono ir likusios Rusijos Federacijos dalies, pagal kurį nuo 2003 m. liepos 1 d. Rusijos Federacijos piliečiams kelionei iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją išduodamas supaprastinto tranzito dokumentas (STD) arba supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (STGD). 

 

Europos Sąjunga įsipareigojo atlyginti visas papildomas Lietuvos Respublikos išlaidas, susijusias su supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) įvedimu, įskaitant darbo užmokesčio mokėjimo išlaidas. 

 

Finansinė pagalba pagal Specialiąją Kaliningrado tranzito programą išlaidų patyrimo ir apmokėjimo laikotarpiu nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. rugsėjo 30 d. sudarė – 138 mln. litų. Per įgyvendinimo laikotarpį buvo įsisavinta 130,2 mln. Lt.

 

Didžiausios finansuotos išlaidos buvo išlaidos padengti negautas pajamas už neišduotas vizas, kurias Lietuva būtų gavusi, jei Rusijos piliečiams taikytų standartinę vizų išdavimo procedūrą ir papildomos veiklos išlaidos susijusios su sklandaus tranzito iš/ į Kaliningrado sritį užtikrinimu. Pagal šią programą, taip pat įsigyta stebėjimo, kontrolės, transporto, dokumentų tikrinimo ir IT priemonės, bei stiprinti institucijų gebėjimai ir pajėgumai.

 

Pagrindiniai Specialiosios Kaliningrado tranzito programos paramos gavėjai: Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentas ir Užsienio reikalų ministerija.

 

CPVA kartu su Vidaus reikalų ministerija administravo Specialiosios Kaliningrado tranzito programos projektus. CPVA kaip įgyvendinančiosios institucijos pagrindinės funkcijos buvo viešųjų pirkimų kontrolė, išlaidų deklaracijų patikra, išlaidų pripažinimas, patikros vietoje.

 

Lietuva  užbrėžtus tikslus pasiekė, o šią programą naujame 2007-2013 periode pratęs Išorės sienų fondo Specialioji tranzito schema.

 

Techninė parama

Specialiosios Kaliningrado tranzito programos administravimui ir funkcijų vykdymui CPVA iš Europos Sąjungos gauna techninę paramą.

Atnaujinta: 2013.02.28 17:24