lten

01.2.2-CPVA-K-703 Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ įgyvendinimo.

Remiamos veiklos - kompetencijos centrų veiklos skatinimas ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas.

Galimi pareiškėjai - mokslo ir studijų institucijos.

Detalią informaciją rasite ČIA 

Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Atrankos būdasprojektų konkursas vienu etapu.
Remiamos veiklosinovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas.
Galimi pareiškėjaimokslo ir studijų institucijos.
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Euriki 14 481 001,00 Eur (keturiolikos milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio vieno euro 00 ct).
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).
Paraiškų pateikimo terminas2017-03-10 08:00 iki 2017-05-08 17:00
Paraiškų pateikimo būdas: Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę, vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
 
Kvietimo dokumentai 
(Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1)
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 22 d.  įsakymu Nr. V-97 
2. Kvietimas
3. Paraiškos forma
4. PVM klausimynas
Papildomas informacija
Išlaidų atitikties rekomendacijos


Kontaktai

Regina MockevičiūtėStruktūrinės paramos projektų II departamento švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, r.mockeviciute@cpva.lt , tel.: 8 5 219 1584

Atnaujinta: 2017.03.10 11:20