08.1.3-CPVA-R-609 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas - Sveikatos apsauga ir gerovė - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

08.1.3-CPVA-R-609 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

Remiamos veiklos:

  • kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų srityse tikslinėse teritorijose ir vaikų ligų srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse;
  • priklausomybės ligų srityje;
  • tuberkuliozės srityje;
  • sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems srityje;
  • sveiko senėjimo srityje;

Galimi pareiškėjai:

  • Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;
  • savivaldybių administracijos;
  • psichikos sveikatos centrai;
  • privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamos paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;
  • privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.

Detalią informaciją rasite ČIA

Atsakymai į priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ dažniausiai užduodamus klausimus (ATNAUJINTA) >>

 

Priemonės dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

2017 m. lapkričio 14 d. Nr. V-1291 

2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-407 įsakymas dėl PFSA keitimo

Regionų projektų sąrašas

Alytaus regiono projektų sąrašas

Kauno regiono projektų sąrašas

Marijampolės regiono projektų sąrašas

Utenos regiono projektų sąrašas

Panevėžio regiono projektų sąrašas

Tauragės regiono projektų sąrašas

Telšių regiono projektų sąrašas

Klaipėdos regiono projektų sąrašas

Vilniaus regiono projektų sąrašas

Šiaulių regiono projektų sąrašas

Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos

Alytaus regiono paraiškos forma

Kauno regiono paraiškos forma

Marijampolės regiono paraiškos forma

Utenos regiono paraiškos forma

Panevėžio regiono paraiškos forma

Tauragės regiono paraiškos forma

Telšių regiono paraiškos forma

Klaipėdos regiono paraiškos forma

Vilniaus regiono paraiškos forma

Šiaulių regiono paraiškos forma

Pajamų skaičiavimo lentelė

PVM klausimynas

Aplinkosauginiai reikalavimai

Kt. aktualūs dokumentai

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams

Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 metų veiksmų planas

Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 metų programa

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 metų programos įgyvendinimo 2017-2019 metais priemonių planas

Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų planas

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas

2014–2020 M. veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ <...> priemonių nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas

Pajamų metodika

Mokymų medžiaga

Priemonės pristatymas pareiškėjams

Paraiškos pildymo gairės

Paraiškos pildymas

Kontaktai

Neringa Žemaitienė Struktūrinės paramos projektų I departamento sveikatos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, n.zemaitiene@cpva.lttel.: 8 5 250 4880

Aurima Lasickienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento sveikatos projektų skyriaus viršininkė,  a.lasickiene@cpva.lt, tel.: 8 5 2553307

Atnaujinta: 2018.08.17 14:12