lten

12.0.1-CPVA-K-204 Komunikacija apie ES investicijas

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 12 prioriteto 12.1 konkretaus uždavinio „Užtikrinti informavimą apie ES fondų investicijas“ įgyvendinimo.

Remiamos veiklos - informavimo ir komunikacijos veiklos, kurios skatins gyventojus domėtis ES investicijų skatinamais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimu, jų rezultatais ir teikiama nauda regionui bei šaliai, taip pat sudarys prielaidas didesniam pasitikėjimui ES struktūrinių fondų administravimo sistemos efektyvumu ir skaidrumu, skatins gyventojus jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi.

Galimi pareiškėjai - nevyriausybinės organizacijos, „Europe Direct“ informacijos centrus priimančios institucijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Detalią informaciją rasite ČIA.

 Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Remiamos šios informavimo ir komunikacijos veiklos, kurios skatins gyventojus domėtis ES investicijomis skatinamais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimu, jų rezultatais ir teikiama nauda regionui bei šaliai, taip pat sudarys prielaidas didesniam pasitikėjimui ES struktūrinių fondų administravimo sistemos efektyvumu ir skaidrumu, skatins gyventojus jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi:
1. renginio (-ių) organizavimas;
2. vaizdo klipo (-ų) ar video filmuko (-ų) (trumpų filmuotų, turinčių siužetą kūrinėlių), laidos (-ų), kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, siužeto (-ų) (priežasčių ir pasekmių ryšiais susietų įvykių visumos, epizodų sekos) kūrimas ir platinimas internete, socialiniuose tinkluose, viešuosiuose ekranuose (ne televizijoje);
3. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų) (operatyvios informacijos apie dienos įvykius, kurių stebėtojas arba dalyvis yra pats autorius) kūrimas ir transliavimas radijuje;
4. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų) kūrimas ir transliavimas televizijoje.
Galimi pareiškėjaiNevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas).
Planuojama kvietimo finansavimo suma, EurNumatoma skirti iki 600 000 eurų (šešių šimtų tūkstančių eurų) Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:
1. 20 000 eurų (dvidešimt tūkstančių eurų), jei projektas skirtas vienai ar daugiau savivaldybių, tačiau ne visoms;
2. 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų), jei projektas apima visas savivaldybes ir įgyvendinamas nacionaliniu mastu.

Paraiškų pateikimo terminas:
nuo 2017-07-11 9:00 val.  iki 2017-09-22 15:00 val.
Paraiškų pateikimo būdas:
Dėmesio!  Koreguojama priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ Kvietimo teikti  paraiškas informacija - keičiasi dokumentų  teikimo būdas.  Dėl techninių kliūčių per  DMS  paraiškų  teikimas  negalimas.  Paraiška gali būti  teikiama tik raštu  arba  kaip elektroninis  dokumentas. Detalesni reikalavimai čia.
 
Kvietimo dokumentai 
 
  1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.1K-255
  2. Kvietimas
  3. Paraiškos forma
Papildoma informacija

  1. Išlaidų atitikties rekomendacijos
  2. 2014-2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategija
Mokymų medžiaga
  1. 2017 08 23 vykusių mokymų pareiškėjams pristatymai

Mokymai būsimiems pareiškėjams rugsėjo 6 dieną Klaipėdoje. Vykdoma dalyvių registracija.

Atnaujinta: 2017.08.25 14:23