Viešinimas - ES fondų investicijos 2014-2020 m. - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

Viešinimas

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatoma, kad visi projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų, privalo būti viešinami.

Viešinimo tikslas – pristatyti visuomenei ar jos daliai įgyvendinamą projektą, jo veiklas ir rezultatus, skatinti jais naudotis ar formuoti vieningą visuomenės nuomonę ar elgesį, atskleisti problemas, kurioms spręsti buvo įgyvendinamas projektas, gerinti projektą sėkmingai įgyvendinusios organizacijos įvaizdį.

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 37 skirsnyje nurodomos privalomos viešinimo veiklos:

  • Informacija interneto svetainėje, jei projekto vykdytojas tokią turi
  • Plakatas arba informacinė lentelė/stendas projekto įgyvendinimo pradžioje. Skirta infrastruktūros ir statybos projektams, kurių vertė didesnė nei 500 000 eurų
  • Nuolatinė informacinė lentelė/stendas projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Skirta visiems didesnės nei 500 000 eurų vertės projektams, kai vykdomi infrastruktūros ar statybos darbai arba kai projektų lėšomis perkamas fizinis objektas

Papildomos privalomos viešinimo veiklos gali būti nurodomos atitinkamų priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašuose.

Siekiant didesnės informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos, kviečiame vykdyti ir papildomas viešinimo veiklas. Rekomenduojame jas susiplanuoti ir nusimatyti dar paraiškos finansavimui gauti rengimo metu.

Visose viešinimo priemonėse turi būti naudojamas 2014-2020 ES fondų investicijų ženklas ir nurodomas fondas ar fondai, kurio (-ių) lėšomis remiamas projektas.

Išsamią informaciją apie ženklą ir jo naudojimą rasite ženklo naudojimo vadove.

Leidinys „Ką projektų vykdytojai turėtų žinoti apie komunikaciją?"

Stendų maketai JPG formatu

Atnaujinta: 2018.07.04 09:54