lten

Apie programą

Europos Komisija antrą kartą CPVA paskyrė Ignalinos programos nacionaline agentūra. Nacionalinė agentūra Europos Komisijos vardu vykdo Ignalinos programos projektų aprašų rengimo, sutarčių sudarymo priežiūrą, stebėsenos užtikrinimą, Bendrijos finansinės paramos administravimą.

2007-2013 m. laikotarpiu Ignalinos programai buvo skirta 631 mln. eurų finansinės paramos Ignalinos atominės elektrinės (AE) eksploatavimo nutraukimui ir su juo susijusioms priemonėms Lietuvos energetikos sektoriuje remti. 2014-2020 m. laikotarpiu Ignalinos programos įgyvendinimui skirta 450 mln. eurų finansinės paramos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui. Kiekvienais finansinio laikotarpio metais patvirtinama Metinė darbo programa (Annual Work Programme), kurioje nustatomi konkretūs metiniai uždaviniai, įvardijami paramos gavėjai, administruojančios institucijos bei jų administruojama Ignalinos programos lėšų dalis.

Atnaujinta: 2015.07.08 08:05