lten

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Apie programą

Europos Komisija ir Šveicarijos Konfederacija, siekdamos sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, 2006 m. vasario 27 d. pasirašė Susitarimo memorandumą, kuriuo ši šalis 10-iai naujų bendrijos narių įsipareigojo skirti 1 mlrd. Šveicarijos frankų paramos. 2007 m. gruodžio 20 d. Lietuvos ir Šveicarijos valstybių atstovai pasirašė Pagrindų susitarimą dėl Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos  įgyvendinimo.

Pagal šią tarptautinę programą per penkerius metus mūsų šaliai planuojama skirti 70,858 mln. Šveicarijos frankų. Numatoma, jog Lietuva taip pat prisidės prie programos bendrojo finansavimo. Visos paramos sutartys šiuo metu yra pasirašytos, o paramos lėšos turi būti panaudotos iki 2017 m. birželio 14 d.

Iš Lietuvos pusės programą koordinuoja Finansų ministerija (Koordinavimo institucija), o įgyvendinimą stebi bei susijusius sprendimus priima Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos priežiūros komitetas. Galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo priima Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra (Swiss Agency for Development and Cooperation) arba Šveicarijos ekonomikos reikalų valstybės sekretoriatas (State Secretariat for Economic Affairs). Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą iš dalies administruoti pavesta Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA), kuri šių funkcijų vykdymui gauna techninę paramą.

Nevyriausybinių organizacijų fondo (subsidijų schemos) administravimo sistemoje tarpinė institucija yra Finansų ministerija, o fondo projekto vykdytojo funkcijas atliko CPVA. Nevyriausybinės organizacijos (NVO) kaip galutiniai paramos gavėjai įgyvendino fondo finansuojamus paprojekčius. Galutinį sprendimą dėl jų finansavimo priėmė NVO fondo priežiūros komitetas, tvirtindamas CPVA parengtas paraiškų gauti paramą vertinimo ataskaitas.

Daugiau informacijos:
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
www.swiss-contribution.admin.ch

 

Sužinok daugiau apie Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą

Atnaujinta: 2015.10.23 15:13