Kas gali gauti paramą? - Apie programą - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

Kas gali gauti paramą?

Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamų programų atveju, galutinėje projekto paraiškoje numatyti paramos gavėjai - perinatologines ir neonatologines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Dėl konkrečių paramos gavėjų galutinį sprendimą priėmė Šveicarijos plėtros ir bendradarbiavimo agentūra (Swiss Agency for Development and Cooperation) ir Šveicarijos ekonomikos reikalų valstybės sekretoriatas (State Secretariat for Economic Affairs).

Švietimo ir mokslo ministerijos įgyvendinamos programos atveju, galutinėje projekto paraiškoje numatyti paramos gavėjai - mokslininkai bei jų grupės, universitetai, mokslinių tyrimų institutai. Konkretūs paramos gavėjai paaiškės LMT paskelbus atvirą kvietimą teikti paraiškas ir jas įvertinus, o galutinį sprendimą dėl paraiškų tinkamumo finansuoti priims Jungtinis atrankos komitetas. CPVA šiame paraiškų atrankos ir vertinimo procese nedalyvaus.

Nacionalinės teismų administracijos įgyvendinamo pavienio projekto atveju, galutinėje projekto paraiškoje numatyti paramos gavėjai - Nacionalinė teismų administracija, teismai, Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos ir kalėjimai.

Finansų ministerijos įgyvendinamo NVO fondo (subsidijų schemos) atveju, galutiniais paramos gavėjais gali būti  juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įregistruoti ne mažiau kaip 1 metus iki NVO fondo (subsidijų schemos) gairių pareiškėjams įsigaliojimo dienos. Galutiniai paramos gavėjai nuo paraiškos pateikimo momento iki paprojekčio pabaigos turi atitikti vieną iš šių juridinių formų:

  • asociacija – išskyrus asociaciją, kurios steigėja ir (arba) narė arba bent viena steigėjų ir (arba) narių yra valstybė ar savivaldybė (valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos);

  • labdaros ir paramos fondas;

  • viešoji įstaiga – išskyrus viešąją įstaigą, kurios steigėja ir (arba) dalininkė arba bent viena steigėjų ir (arba) dalininkių yra valstybė ar savivaldybė (valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos).

Atnaujinta: 2015.08.31 15:38